registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Podpora efektivního rodičovství

Variabilní symbol: 1219007
Datum konání: 5.2.2019
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Školící prostory Olomoucké pobočky VCVS ČR, o. p. s. - budova MEI, 2. patro
Mariánská 4, 779 00 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.

Odborný asistent Katedry psychologie, FF UP Olomouc, psycholog

Vystudoval obor Psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého Olomouc, déle absolvoval doktorandský program na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na obecnou (kognitivní) psychologii. Má praxi jako poradenský psycholog, aktuálně působí jako odborný asistent na Katedře psychologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jako OSVČ v oboru psychologie, publikuje, přednáší.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0321-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1720,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz se věnuje tématu podpory efektivního rodičovství. Skládá se ze třech částí. První část se zaměřuje na různé podoby rodičovství a výchovy dětí. Např. Co považujeme za běžné, normální, méně běžné či patologické; jak naše vlastní výchova a zkušenosti s výchovou našich dětí ovlivňuje naši práci s klienty či co lze ještě považovat za rozšířenou normu a co již nelze tolerovat. Druhá část se věnuje možnostem podpory efektivního rodičovství. Jaké máme nástroje ovlivnění klientů a jejich vztahu k dětem či způsobu výchovy. Např. podpora komunikace mezi rodiči a dětmi, řešení konfliktních situací či motivování „nemotivovaných“ rodičů něco se situací dělat, možnosti přesvědčování a manipulace. Ve třetí části se kurz zaměřuje na práci s kazuistikami a otázky účastníků.

 

Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

Orientuje se, jaké podoby rodičovství je možné považovat za efektivní.

Zná různé metody, jak podpořit rodiče v efektivním rodičovství.

Uvědomuje si vliv vlastní zkušenosti s výchovou na svou práci.

Má nadhled, že není jediná správná výchova, a že dostatečně dobrých způsobů výchovy je mnoho.

Zná různé strategie vedoucí ke kýžené změně.

 

 

 

 

Program:

1. Úvod. (Ne)efektivní formy rodičovství

  • Poznání pestrosti toho, co je a není efektivní rodičovství, vlivu naší vlastní zkušenosti na naši práci s klienty.

2. Možnosti podpory efektivního rodičovství u klientů

  • Podpora procesu změny, podpora komunikace mezi rodiči a dětmi, řešení konfliktních situací či motivování "nemotivování" rodičů něco se situací dělat.

3. Možnosti podpory efektivního rodičovství u klientů

  • Vedení motivačního pohovoru, fáze změny, možnosti manipulace a přesvědčování.

4. Diskuse nad otázkami a kazuistikami účastníků

  • Skupinová diskuse nad případy z praxe - co se dařilo, co se nedařilo, co by se dalo udělat jinak, hraní rolí.
  • Závěr.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).