registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Soudnictví ve věcech mládeže a působnost OSPOD

Variabilní symbol: 0319 204
Datum konání: 17.5.2019
Čas: 8:30 do 14:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Lázně Slatinice a.s.
Slatinice 43, 783 42 Slatinice - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0131-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program účastníky přehledně seznamuje s aktuální právní úpravou soudnictví ve věcech mládeže, tak s praktickými poznatky a zkušenostmi z této oblasti. Pozornost bude věnovaná především působnosti OSPOD a konkrétním postupům OSPOD v kontextu tohoto zákona. Součástí semináře budou vybrané kazuistiky a prostor pro dotazy. 

Cíle kurzu:

Zlepšování úrovně znalostí sociálních pracovníků, prohloubení znalostí platné legislativy a jejich dodržování, jakož i znalostí specifických oblasti sociální sféry. 

Program:

1. Přehled právní úpravy

 • Především zákon o SPOD, o soudnictví ve věcech mládeže, o přestupcích, o ústavní výchově a další.

2. Působnost orgánů SPOD při prevenci a řešení protiprávního jednání mládeže - dle zákona o SPOD

 • Sociálně-právní ochrana dětí - kterým dětem se poskytuje a kdo jí poskytuje. 
 • Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (dle § 6 písm. c) a d). 
 • Účast orgánů SPOD v přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému.

3. Působnost a postupy OSPOD v kontextu zákona o soudnictví ve věcech mládeže (ZSM)

 • Vymezení důležitých pojmů v zákoně. 
 • Základní zásady zákona o ZSM. 
 • Trestněprávní ochrana dětí a postupy podle ZSM. 
 • Postavení orgánů SPOD v řízení podle ZSM. 
 • Ukládaná opatření pro děti do 15 let a mladistvé. 

4. Kazuistiky a případové studie z této oblasti

 • Kazuistiky a případové studie.

5. Dotazy a výměna zkušeností, diskuze

 • Diskuse, výměna zkušeností.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).