registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství

Akreditace MPSV ČR

Variabilní symbol: 0319 205
Datum konání: 16.5.2019
Čas: 9:00 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Lázně Slatinice a.s.
Slatinice 43, 783 42 Slatinice - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0133/SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Absolvent získá informace o zkušenostech a poznatcích z aplikace nových předpisů hmotného i procesního práva při výkonu opatrovnictví a poručenství, včetně veřejného poručenství, kdy v mnoha případech opatrovnictví a poručenství vykonávají orgány SPOD.  Dostane se mu informace i o důsledcích zbavení, omezení či pozastavení rodičovské odpovědnosti a vlivu na vyživovací povinnost vůči dítěti, včetně toho, jak postupovat u nezletilého rodiče.  Absolvent získá informace o výkonu nejen kolizního opatrovnictví, ale též o výkonu opatrovnictví při ochraně jmění dítěte, opatrovníka  ad hoc a opatrovníka poškozeného dítěte.  Při výkonu opatrovnictví je nezbytná spolupráce se soudy a znalost procesních práv opatrovníka a poručníka i na toto téma je kurz zaměřen. Základem jsou vztahy mezi rodiči a dětmi, kterým je v kurzu věnovaná pozornost hned v úvodu.     
      

Program:

1. Vztahy mezi rodiči a dětmi

  • Zákonné zastoupení dítěte, obsah rodičovské odpovědnosti,statusová práva rodičů, péče o osobu dítěte, zastupování dítěte a správa jeho jmění.
  • Omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti a pozastavení jejího výkonu, vliv na vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti – důsledky, působnost OSPOD při podávání návrhů soudu podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, rodičovská odpovědnost nezletilých rodičů a nutná opatření.

2. Zákonné zastoupení. Opatrovnictví

  • Zákonné zastoupení, výkon opatrovnictví v občanském soudním řízení, ve správním a trestním řízení, včetně výkonu opatrovnictví při zvýšené ochraně jmění dítěte.

3. Poručenství

  • Důvody pro vznik poručenství, veřejné a osobní poručenství vykonávané OSPOD, jeho zánik, dohled nad výkonem poručenství, souhlas soudu k podstatným záležitostem při výkonu poručenství.

4. Případové studie a kazuistiky

  • Příklady případových studií a kazuistiky.

5. Diskuse

  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).