registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Sociálně právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních

Variabilní symbol: 0319 206
Datum konání: 21.6.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Magistrát města Přerov
Smetanova 7, 75000 Přerov - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0136-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
 • právní úprava v občanském zákoníku, zákonu o zvláštních řízeních soudních a zákonu  o sociálně-právní ochraně dětí a dalších souvisejících předpisů
 • působnost, tj. práva a povinnosti OSPOD při realizaci ústavní výchovy, včetně propojení s působností OSPOD u dětí v pěstounské péči a u dětí v zařízeních proděti vyžadující okamžitou pomoc
 • podávání návrhů k soudu, rozhodování soudů o umístění a přemístění do jednotlivých zařízení
 • součinnost OSPOD s rodiči, pěstouny nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu
Cíle kurzu:

Cílem kurzu je ukázat účastníkům možnosti propojení právní úpravy a její aplikaci při poskytování sociálně-právní ochrany dětí v různých situacích života děti, tj. kdo může podat návrh na vybrané formy náhradní výchovy, kdo je účastníkem řízení, jaké je zastoupení dětí, jak kombinovat formy náhradní výchovy, jak spolupracovat se zařízeními pro výkon ústavní výchovy a se zařízeními pro děti vyžadující okažitou pomoc a hlavně, jak spolupracovat se soudy, aby bylo rozdnuto včas a vhodnou formou (ve věci či předběžným opatřením). Také probrat příklady dobré a špatné praxe.

Program:

1. Právní úprava

 • Výklad vybraných ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 359/1999., zákona č. 109/2002 Sb., zákona č. 108/2006 Sb., vzájemné propojení a souvislosti z hlediska práva.

2. Působnost jednotlivých orgánů a institucí

 • Práva a povinnosti OSPOD při realizaci ústavní výchovy, včetně propojení s působností OSPOD u dětí v pěstounské péči a u dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podávání návrhů, podnětů nebo upozornění k soudu. 
 • Součinnost OSPOD s rodiči, pěstouny nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu. 
 • Spolupráce OSPOD se zařízeními pro výkon ústavní výchovy a se zařízeními pro děti vyžadující okamžitou péči, povinnost navštěvovat děti, připravovat je na samostatný život. 
 • Spolupráce se soudy při přemísťování dětí, při sledování výkonu ústavní výchovy, podávání zpráv soudům. 

3. Kazuistiky a případové studie, diskuse

 • Ověření na kazuistikách a případových studií.

4. Diskuse

 • Řízená diskuse, zpětná vazba.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).