registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jednání s problémovým klientem

Variabilní symbol: 1519022
Datum konání: 18.1.2019
Čas: 08:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-213/2013 AK/VE-152/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k problematice týkající se jednání s problémovými klienty. Toto téma je stále aktuální a potřebné. Cílem semináře je získání znalostí, jak profesionálně zvládnout komunikaci s problémovým klientem – klientem, který svým chováním, myšlením či cítěním vybočuje ze všeobecně přijímané normy.
Účastník vzdělávacího programu se seznámí s obecnou problematikou zvládání a obecnou problematikou problémového klienta, dále se seznámí s typy obtížnějších klientů a jejich typickým problémovým chováním. V neposlední řadě získá informace o vhodných strategiích pro zvládání jednotlivých typů klientů a osvojí si základní principy práce s problémovými klienty; uvědomí si chyby, které v komunikaci s problémovými klienty obvykle děláme.

Program:

Vzdělávací plán

 1. Úvod: představení lektora a účastníků, stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, vymezení tématu (zvládání, klient, problém), očekávání účastníků
 2. Osobnost, duševní zdraví a postoje sociálního pracovníka.
 3. Typy problémových klientů, základní zásady a techniky jednání a komunikace s anomálními lidmi, nejčastější chyby při komunikaci s problémovými klienty
 4. Rozlišení problémových klientů a klientů v duševní krizi
 5. Agresivní klient (dominantní, cholerický, pomstychtivý, úzkostná agrese, kompenzace ega, prostředek k odreagování frustrace, histrión, agrese v psychopatologii) a strategie zvládání agresivního chování
 6. Kverulant, úzkostný klient, depresivně ladění jedinci, sebevražedné tendence, nepřístupný typ, pedant – zvládání těchto typů problémových klientů
 7. Mentálně retardovaní, klient s Alzheimerovou nemocí – typické problémové chování a jeho zvládání sociálním pracovníkem
 8. Klient konzument, klienti propuštění z výkonu trestu, psychicky narušené osobnosti
 9. Krizová komunikace a krizová intervence, komunikační dovednosti sociálního pracovníka

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).