registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Finanční a rozpočtové hospodaření ÚSC - časté chyby v hospodaření obcí

Variabilní symbol: 1519030
Datum konání: 28.5.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: Olga Sloupová
 • Od roku 2003 pracovala na Krajské úřadu Karlovarského kraje, odbor kontroly jako vedoucí oddělení přezkoumání hospodaření ÚSC.
 • Lektorskou činnost vykonává od roku 2006 dosud
 • Publikovala články v regionálních novinách a připravuje metodické materiály pro účastníky seminářů a metodiky pro účetní jednotky ÚSC. 
Akreditace u MV ČR: AK/PV-57/2018 AK/VE-32/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k obalsti finančního hospodaření ÚSC a ke zjištěným chybám a nedostatkům při přezkoumávání hospodaření ÚSC a provedeným kontrolám. Výklad bude doplnění praktickými příklady.

Program:

1. Finanční hospodaření územních samosprávných celků

 • střednědobý výhled rozpočtu
 • rozpočet

2. Rozpočtový proces

 • hospodaření podle rozpočtu
 • rozpočtová skladba
 • závěrečný účet - zpráva z přezkoumání hospodaření obce
 • porušení rozpočtové kázně a přestupky

3. Organizace územních samosprávných celků

 • příspěvkové organizace
 • organizační složky

4. Hospodaření svazků obcí
5. Zjištěné chyby a nedostatky při kontrolách. Příklady z praxe.
6. Závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).