registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do práce s rodinou, jejímž členem je osoba se zdravotním postižením (OZP)

Variabilní symbol: 0819018
Datum konání: 15.11.2019
Čas: 08:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0313-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Cílem vzdělávacího programu, zaměřeného na problematiku osoby se zdravotním postižením v rodině, je nastínění komplexní situovanosti v kontextu zázemí, kde tento jedinec realizuje svoji každodennost ve smyslu nároku na socializaci. V teoretické části jsou vysvětleny základní termíny, vztahující se k problematice OZP (osoby se zdravotním postižením), ale též vysvětlen princip fungování emočního schematu rodiny jako živého organizmu, reagujícího na specifickou situaci – možné reakce, důsledky v rodině jednotlivců, ale také celého systému. Cílem je integrace jedince se ZP, vysvětlen pojem informatizace jako hlavní prostředek primární, sekundární i terciální prevence možných potíží nejen osoby se ZP, ale všech aktérů rodinného schematu. Partnerské vztahy, role ve vertikální i horizontální situovanosti jednotlivých členů rodinného systému rozpracovány v teoretické rovině, doplněné kazuistikou. V závěru nástin sociálně právní ochrany OZP a legislativa.

Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu, zaměřeného na problematiku osoby se zdravotním postižením v rodině, je nastínění komplexní situovanosti v kontextu zázemí, kde tento jedinec realizuje svoji každodennost ve smyslu nároku na socializaci. V teoretické části jsou vysvětleny základní termíny, vztahující se k problematice OZP (osoby se zdravotním postižením), ale též vysvětlen princip fungování emočního schematu rodiny jako živého organizmu, reagujícího na specifickou situaci – možné reakce, důsledky v rodině jednotlivců, ale také celého systému. Cílem je integrace jedince se ZP, vysvětlen pojem informatizace jako hlavní prostředek primární, sekundární i terciální prevence možných potíží nejen osoby se ZP, ale všech aktérů rodinného schematu. Partnerské vztahy, role ve vertikální i horizontální situovanosti jednotlivých členů rodinného systému rozpracovány v teoretické rovině, doplněné kazuistikou. V závěru nástin sociálně právní ochrany OZP a legislativa.

Program:

1. Úvod - představy a zakázka účastníků, organizační záležitosti.
2. Rodina, emoční schema - Význam v existenci člověka, specifika u osoby se zdravotním postižením
3. Zdravotně postižení - Definice, základní vymezení, zdravotní postižení, znevýhodnění, dlouhodobě nepříznivý stav, členění
4. Vada (defekt), postižení (disabilita), handicap - V kontextu bio-psycho-sociálně-spiritální existence člověka a rodinného systému
5. Defektivita jako výsledek ZP, důsledky - jedinec-společnost-celek světa.
6. Reakce a adaptace na zdravotní postižení - význam rodinného zázemí.
7. Integrace, adaptace, utilita, inferiorita - vysvětlení pojmů
8. Integrovaný model péče o osobu zdravotně postiženou - Prevence, ucelená rehabilitace: léčebná, psychologická, pracovní, pedagogická, sociální.
9. Vztahovost u osob se ZP - vertikální i horizontální, partnerské vztahy
10. Sociálně právní ochrana OZP - legislativa
11. Kazuistiky - Případy kazuistik
12. Závěr- Diskuze, dotazy účastníků


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).