registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Tvorba vyhlášek o místních poplatcích

Variabilní symbol: 1519031
Datum konání: 2.5.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: bude upřesněno
, - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek

Více než dvacet let působí jako právník ve státní správě a má bohaté zkušenosti z oblasti správního a občanského práva.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-142/2006
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je vysvětlit právní úpravu místních poplatků, státní správy a samosprávy na tomto úseku. Seznámit účastníky s možnostmi využití vyhlášky o místních poplatcích k řešení souvisejících problémů obcí. Účastníci si osvojí pravidla tvorby obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, seznámí se s nálezy Ústavního soudu.

 

Program:

Tvorba vyhlášek o místních poplatcích

  • Právní úprava místních poplatků
  • Samostatná a přenesená působnost v oblasti místních poplatků
  • Tvorba obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, změny, zrušení, výjimky
  • Využití obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v praxi obcí
  • Zákonnost a nezákonnost obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
  • Nálezy Ústavního soudu k místním poplatkům
  • Dotazy, diskuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).