registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Správní trestání na úseku stavebního řádu

Variabilní symbol: 0819201
Datum konání: 22.3.2019
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje, budova "A", místnost 118
Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Eva Kuzmová

JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální právní úpravou přestupků ve znění poslední novely přestupkového zákona č. 204/2015 Sb., účinné od 01.10.2015, správních deliktů a pořádkových pokut na úseku stavebního řádu, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci této problematiky stavebního zákona ve vazbě na přestupkový zákon a správní řád. Samostatná pozornost bude věnována novému zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s účinností od 01.07.2017. Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů správního trestání na úseku stavebního řádu.

 

Program:

Správní trestání

Základní zásady, správní delikty - znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu

Právní úprava přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění novely provedené zákonem č. 204/2015 Sb. (platná a účinná do 30. 6. 2017)

  • Obecná část – formální a materiální znaky skutkových podstat, kritéria pro ukládání sankcí, absorpční zásada, zánik odpovědnosti
  • Procesní úprava řízení

Právní úprava správních deliktů podle stavebního zákona a správního řádu (platná a účinná do 30. 6. 2017)
Právní úprava provedená zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  • Obecná ustanovení – časová, osobní působnost
  • Základy odpovědnosti za přestupek (fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby)
  • Řízení o přestupcích

Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).