registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak tvořit obecní zpravodaj

Variabilní symbol: 1519039
Datum konání: 25.1.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Michaela Černá
 • Absolvovala žurnalistiku, mediální studia a genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a mediálních studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 
 • Pracuje na ministerstvu práce a sociálních věcí a zároveň je ředitelkou nevládní neziskové organizace Místní média. Ta se zaměřuje na problematiku lokálních médií, hlavně obecních zpravodajů.
 • Přednáší o žurnalistice, o přípravě obecních zpravodajů a také o etiketě.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky se základními pravidly tvoření obecních zpravodajů.
 

Program:

Úvod

 • Představení se a seznámení se s technickými náležitostmi (harmonogram apod.)
 • Uvedení očekávání účastníků a obsahu školení.

Co je obecní zpravodaj

 • Vyjmenování odlišností obecního zpravodaje od jiných médií a vymezení skutečností, která tato specifika pro něj (ale i pro jeho vydavatele a čtenáře) přináší.
 • Vysvětlení základních právních norem upravujících vydávání obecních zpravodajů.

Jak tvořit obecní zpravodaj

 • Popis formálních náležitostí a povinností při vydávání obecního zpravodaje.
 • Organizační struktura obecního zpravodaje se zaměřením na personální obsazení.
 • Doporučení obsahové struktury obecního zpravodaje (co vše by mělo být jeho součástí, jak nakládat s názorovými texty, stanovování redakčních pravidel).

Jak psát články pro obecní zpravodaj

 • Vyjmenování právních povinností a upozornění na etická pravidla novinářské práce.
 • Stručné uvedení základů novinářské práce a tvůrčího psaní.

Závěr

 • Shrnutí nejdůležitějších poznatků ze školení.
 • Diskuse a prostor pro dotazy.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).