registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka

Variabilní symbol: 0319 032
Datum konání: 12.2.2019 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Svazek obcí Chomutovsko
Táboritská 115, Chomutov, Chomutov - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky s účelem základních registrů, s informačním systémem základních registrů. Seznámit úředníky podrobně s registrem obyvatel, s jeho vazbou na registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Dále budou seznámeni podrobně s agendou obec, stavební úřad a volební okrsky v informačních systémech územní identifikace, kde si na praktických příkladech osvojí provádění zápisů, změn, řešení reklamací stavebních objektů a adresních míst. To vše v rámci platné legislativy. Po absolvování kurzu by měl být každý účastník schopen provádět zápisy a v informačním systému územní identifikace. Měl by porozumět souvislostem mezi těmito registry. 

Program:

Základní registry obecně - cíl, druhy, právní základ, systém fungování

 Informační systém základních registrů - Registr osob, Registr obyvatel, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, Registr práv a povinností . Agendové informační systémy (AIS) a jejich vazby na jednotlivé základní registry.

Registr obyvatel (ROB) - základní informace, přístup, oprávnění

Referenční údaje. Vazby Registru obyvatel na Registr územní identifikace.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) - základní informace, přístup, oprávnění, referenční údaje, nereferenční údaje

Informační systém územní identifikace (ISUI)

Agenda obec - editační povinnosti

Agenda stavební úřad - editační povinnosti

Agenda volební okrsky - editační povinnosti

       Zápis, změna , zrušení stavebního projektu

Zápis, změna, zrušení adresního místa

Zápis, změna, zrušení ulice v ISUI - podklady pro zápis, definiční čára

Provádění oprav nesprávných  údajů vedených v RUIAN

Řešení reklamací nesprávných údajů v ISUI

Součinnost s dalšími subjekty při provádění zápisů do ISUI

Praktické postupy a zkušenosti při zapisování údajů do ISUI obcí a stavebním úřadem

 

 

 

 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).