registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Facilitace aneb jak efektivně vést jednání a aktivovat účastníky

Variabilní symbol: 1219034
Datum konání: 12.4.2019 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s. r. o.
Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Alena Bauerová, Ph.D.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-365/2013 AK/VE-262/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávání je umožnit účastníkům kurzu získat znalosti a dovednosti v problematice facilitace. Účastníci po absolvování tohoto kurzu budou znát jednotlivé kroky správného vedení jednání a aktivizačních technik a budou schopni je v praxi použít.

Program:

Úvod, představení se

 •  Lektor, posluchači, očekávání, program

Facilitace – úvod

 • Co je to facilitace
 • Proč a kdy se využívá, přínosy facilitace a kdy je facilitace nevhodná
 • Hlavní principy a zásady

Práce s lidmi – základy efektivní komunikace

 • Interpretace sdělení, zpětná vazba
 • Zájmy a postoje
 • Win – win řešení - praktické cvičení

Příprava a průběh facilitace

 • Facilitační plán krok za krokem
 • Prostor, technika, pomůcky
 • Vlastní jednání – jednotlivé části jednání, hodnocení, závěr, zápis
 • Pravidla jednání - praktické cvičení

Techniky práce

Ukázky moderních inovativních technik práce a jejich vhodné využití
Motivace a aktivizace účastníků
Vedení skupiny

Dovednosti facilitátora

 • Za co je facilitátor zodpovědný
 • Jak překonat krize v jednání
 • Jak se vypořádat s dotazy
 • Jak zvládat nežádoucí chování

Praktické cvičení: facilitace simulovaného jednání
Závěr a hodnocení


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).