registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím

Variabilní symbol: 1019052
Datum konání: 3.5.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Eva Kuzmová

JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

 

Akreditace u MV ČR: AK/VE-389/2016 AK/PV-734/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

 

je seznámit účastníky se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastníci získají znalosti tom, jaké jsou principy dobrého zpracování a ochrany osobních údajů a budou znát základní pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů. Dále budou seznámeni se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vzdělávací program se zaměří zejména na  druhy zpřístupňování informací, pravidla přístupu k úředním dokumentům. poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti

Program:

1. Principy dobrého zpracování a ochrany osobních údajů.Základní pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů
2. Formy zpracování osobních údajů, také s pomocí výpočetní techniky a na internetu
3. Ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
4. Druhy zpřístupňování informací. Pravidla přístupu k úředním dokumentům.
5. Volný přístup k informacím a vybrané formy přístupu: nahlížení do spisu, poskytování kopií listin a informací o úředních řízeních.
6. Předávání materiálů s osobními údaji, způsoby jejich zveřejňování.
7. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).