registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - majetek

Variabilní symbol: 1019073
Datum konání: 28.5.2019 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Pavla Dvořáková

Auditorka s praxí v přezkoumání hospodaření obcí a auditu příspěvkových a neziskových organizací. 
 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-206/2019 AK/VE-122/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k tématu a na příkladech procvičit účtování podle českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky. Téma je zaměřené na majetek.

Program:

1. Změny v českých účetních standardech k datu konání kurzu (stručný přehled)

2. ČÚS č. 710 - Dlouhodobý majetek

 • oceňování DM,
 • účtování pořízení,
 • vyřazení,
 • technické zhodnocení DHM včetně schémat a příkladů,
 • vnitřní předpis k DM, 

3. ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku

 1. Odpisování DM:
 • stanovení doby použitelnosti DHM,
 • způsoby odpisování,
 • schéma účtování včetně schémat a příkladů,
 • vliv technického zhodnocení na dobu použitelnosti DHM,

4. ČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek

 • pohledávky podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., pravidla pro tvorbu opravných položek k pohledávkám,
 • účtování o tvorbě, zrušení a snížení OP k pohledávkám včetně schémat a příkladů,
 • pravidla pro vyřazení pohledávek a účtování a jejich vyřazení včetně schémat a příkladů,
 • tvorba a použití daňových opravných položek k pohledávkám,

5. ČÚS č. 707 - Zásoby a jejich oceňování

 • schéma, komplexní příklady účtování zásob A a B,
 • způsob B účtování zásob a požadavky  vyhlášky č. 270/2010 o inventarizaci, 

6. Upozornění na nejčastější chyby z praxe (v rámci bodů 3,4,5,)

7. Dotazy a diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).