registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka (nový revidovaný a aktualizovaný obsah)

Variabilní symbol: 1019069
Datum konání: 20.6.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-227/2016 AK/VE-141/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program je určen manažerům a pracovníkům pověřeným vedením týmu, ať už projektového nebo i neformálního. Využít jej mohou také sociální pracovníci, kteří pracují se skupinou klientů a jsou v roli vedoucího této skupiny. Účastníci se seznámí s manažerskou rolí, s důležitostí a zdroji autority vedoucího pracovníka. Naučí se analyzovat své podřízené z hlediska motivace a profesní zralosti, což jim umožní individuální přístup k pracovníkům. Získají také vhled do problematiky budování výkonného týmu. V rámci kurzu budou vysvětleny principy a základy zadávání a delegování úkolů. Na tuto problematiku naváže úvodní výklad k podávání zpětné vazby, zaměřený na vytýkání. Zmíníme se také o hodnotících pohovorech. Třetí náročnou situací, na kterou se kurz zaměří, je řešení konfliktu mezi podřízenými. Prostor bude rovněž na dotazy a 1-2 případy z praxe účastníků.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby si účastníci osvojili vybrané zásady a principy moderního manažerského uvažování. Po absolvování tohoto vzdělávání si účastníci rozšíří znalosti o motivačním přístupu manažera k podřízeným.Naučí se postup, jak efektivně zadávat a delegovat úkoly.Naučí se různé varianty, jak efektivně vytýkat chyby.Rozšíří si znalosti o řešení konfliktu mezi dvěma podřízenými a také bude mít příležitost porovnat si své manažerské zkušenosti se zkušenostmi jiných vedoucích pracovníků.
 
Program:

Úvod:

 • představení lektora a účastníků,
 • stanovení cílů vzdělávacího programu,
 • očekávání účastníků.

Manažerská role a autorita

 • Funkce, které zajišťuje vedoucí pracovník.
 • Typy a zdroje autority vedoucíhopracovníka.
 • Základní principy zacházení s mocí.

Poznávání a ovlivňování podřízených

 • Typologie "umí-chce".
 • Řešení konfliktu s podřízeným - řešení případu z praxe.

Motivace

 • Emočně-motivační typologie.
 • Maslowova pyramida.
 • Teambuilding.

Zadávání úkolů a delegování úkolů

 • Metoda SMART.
 • Zadávání úkolu.
 • Delegovací rozhovor.
 • Co lze a nelze delegovat.
 • Bariéry delegování.

Vytýkání

 • Principy zpětné vazby.
 • Odstupňované vytýkání.
 • Manažerské vytýkací rozhovory.
 • Hodnotící pohovor.

Řešení konfliktů se zaměřením na zvládnutí konfliktu mezi dvěma podřízenými

 • Řešení konfliktů mezi dvěma podřízenými - základní přístupy a techniky.
 • Řešení případu z praxe.

Závěr kurzu

 • Diskuze účastníků, 
 • zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).