registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů

Variabilní symbol: 0319 302
Datum konání: 28.3.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MÚ Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Elena Mešková
 • Pracuje jako mediátorka, facilitátorka a lektorka mediace.
 • Od roku 2011 je předsedkyní Asociace mediátorů ČR a působí jako zkušební komisař u zkoušek na zapsaného mediátora i rodinného mediátora.
 • Má za sebou stovky mediací. Věnuje se psychoterapii v páru, rodině i individuální. Ve své praxi se orientuje především na pomoci lidem v krizi při řešení náročných situací, vztahových konfliktů. Má dlouholeté pedagogické zkušenosti s mladými i dospělými.

 

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0139-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář je určen odborníkům, kteří pracují s rodičovskými konflikty. např.soudcům, pracovníkům OSPOD, rodinných poraden, mediátorům. 
Cílem semináře je poskytnout účastníkům dostatečné informace o možnostech a výhodách spolupráce týmu odborníků zabývajících se rodičovskými konflikty a základních principech interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovského konfliktu. Důraz je kladen na vyjasnění rolí jednotlivých odborníků v duchu týmové spolupráce. Pozornost bude věnována skupinovému řešení problémů, optimální formě a struktuře spolupráce týmu při řešení rodičovských sporů. Seminář je orientován aplikačně a prakticky, to znamená, že ukazuje optimální fungování týmu na základě praktických příkladů spolupráce týmu při řešení rodičovských konfliktů.
 

Cíle kurzu:

Účastníci získají informace o potřebách dětí a jejich rodičů v době rozpadu rodiny. Účastníci získají přehled o vzniku a vývoji interdisciplinární spolupráce ve světě, základních principech Cochemského modelu a současné situaci v ČR. Účastníkům budou představeny role, kompetence, právní a praktické nástroje jednotlivých profesí, které pracují a vstupují do rodičovských sporů o péči a výchovu nezletilých dětí. Účastníci se seznámí a osvojí si principy efektivní komunikace v týmu - jak komunikovat se členy týmu, jak zvládat negativní emoce a jak s nimi pracovat. 

Program:

1. Úvod. Co to je týmová spolupráce

 • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.
 • Charakteristika dobrého týmu - role týmu. jak týmy fungují, úlohy členů týmu (Belbinův model) a vztahy mezi jednotlivými členy
 • Tvorba týmu. Vývoj týmu. Dynamická rovnováha fungování týmu.

2. Konflikty týmu

 • Postup řešení konfliktů.
 • Jak dosáhnout dohody.
 • Jak efektivně komunikovat v řízení.
 • Konsensuální rozhodování.

3. Efektivní komunikace v týmu.

 • Možnosti komunikace mezi členy týmu.
 • Jak zvládat negativní emoce a jak snimi pracovat.
 • Principy efektivní komunikace v týmu - techniky aktivního naslouhání, otevřená komunikace, bezpečné sdělování kritiky, stížnosti a poskytování zpětné vazby.
 • Zásady efektivního ocenění.
 • Vedení porad a jednání.

4. Rodiče a děti v době rozpadu rodiny

 • Jaká je pozice rodičů v době, kdy řeší úpravu poměrů dítěte v souvislosti s rozpadem rodiny.
 • Co je to rodičovská zodpovědnost.
 • Co rodiče potřebují v době, kdy řeší úpravu poměrů dítěte v souvislosti s rozpadem rodiny.
 • Jaké jsou potřeby dětí, jejichž rodiče se rozvádějí, rozcházejí.

 

5. Subjekty interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských sporů.

 • Přehled o kompetencích a možnostech jednotlivých odborníků, kteří se zabývají rodičovskými spory: soud, OSPOD jako opatrovník dítěte, poskytovatelé sociálních služeb, (pedo)psycholog, zapsaný mediátor, soudní znalec, neziskové organizace (spolky), obce a kraje (zřizovatelé), jiné státní orgány (úřady práce, probační a mediační služba), advokáti.
 • Závěr - ukončení, vyhodnocení semináře.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).