registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Komunikační dovednosti v návaznosti na jednání s rodiči ve sporu

Variabilní symbol: 0319 303
Datum konání: 18.4.2019 - 30.5.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MÚ Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0138-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Seminář je zaměřen na praxi pracovníků OSPOD, kteří řeší rodičovské spory o péči a výchovu nezletilých dětí. Cílem semináře je seznámit účastníky s efektivní komunikací při zvládání krizových situací a konfliktů, Důraz bude kladen na  základy komunikační sebeobrany, zejména díky konkrétnímu osvojení si komunikace s problémovým klientem na příkladech z praxe a v rámci modelových situací.
 

Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s komunikačními technikami efektivní komunikace využitelných v konfliktních situacích. Účastníci získají dovednosti, které využijí při náročné komunikaci s rodiči nezletilých dětí, především, jak reagovat na agresivitu, manipulaci a vyhrocené emoce klientů. Účastníci získají přehled o jednotlivých technikách aktivního naslouchání a asertivity. Účastníci se jednotlivými technikami seznámí na příkladech s praxe a prakticky si je vyzkouší v modelových situacích.

Program:

1.den

1. Úvod

 • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.

2. Slovní a neverbální komunikace v krizových situacích

 • Slovní bariéry a nešikovnosti v komunikaci, neverbální signály těla jako projev postoje a vnitřního prožívání.
 • Vnímání řeči těla v náročné komunikaci.

3. Emoce v komunikaci

 • Prožívání a emoce v konfliktních situacích. Rozpoznání a posouzení emocí u druhých.
 • Sebepoznání a sebeovládání v krizových situacích. 

4. Manipulace, agresivita a pasivita v komunikaci

 • Popis manipulativního, agresivního a pasivního chování.
 • Projevy manipulace, agresivity a pasivity v příkladech z praxe - rozbor kazuistik.

5. Možnosti a přístupy k problematickým klientům

 • Postupy a důsledky jednotlivých přístupů k problematickým klientům: agresivní přístup, pasivní přístup, asertivní přístup.

2. den

 1. Techniky aktivního naslouchání
 • Přehled jednotlivých technik aktivního naslouchání, jejich popis, ukázky na příkladech z praxe.

 

2. Techniky aktivního naslouchání - praktická část

 • Rozbor kazuistik.
 • Osvojení a procvičení technik aktivního naslouchání na modelových situacích.

3. Asertivita
4. Asertivita - praktická část

 • Rozbor kazuistik.
 • Osvojení a procvičení asertivních technik na modelových situacích.

5. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).