registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění

Variabilní symbol: 0819059
Datum konání: 23.5.2019
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Angelo-Vienna House Easy Pilsen
U Prazdroje 6, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Helena Peterová
  • Pracuje 25 let v oddělení Legislativy a metodiky odboru Financování územních rozpočtů MF ČR.
  • Je odbornicí na finanční hopodaření územních rozpočtů (obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí atd.) a na závodní stravování v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC.
  • Lektorka a zkušební komisařka zvláštní části zkoušky odborné způsobilosti Institutu pro veřejnou správu Praha (oblast finanční hospodaření územních rozpočtů) a autorka skript pro tuto odbornou zkoušku  (4. vydání).
  • Spoluautorka publikací o FKSP a závodním stravování (7.vydání).
  • Členka zkušební komise MF pro obor "Finance" podle služebního zákona o státních zaměstnancích.
  • Publikuje v odborných časopisech např. Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-215/2017 AK/VE-118/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem semináře je seznámit pracovníky územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti, příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí, ale i členy zastupitelstev územních samosprávných celků se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je základním právním předpisem, kterým se řídí finanční hospodaření územních rozpočtů.

 

Program:

1. Rozpočet
2. Střednědobý výhled rozpočet
3. Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
4. Peněžní fondy
5. Rozpočtové provizorium
6. Rozpočtová opatření
7. Porušení rozpočtové kázně
8. Správní delikty
9. Organizační složky zřízené územními samosprávnými celky
10. Finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí
11. Dobrovolné svazky obcí
12. Příklady z praxe diskuze
13. Odpovědi na dotazy


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).