registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii a právní předpisy související s činností strážníků obecní policie

čekáme na akreditaci

Variabilní symbol: 1519080
Datum konání: 1.11.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Marcela Kilarská
  • Lektorka pracuje jako lektor instruktor na přestupkové právo. Útvar vzdělávání je akreditován MŠMT ČR jako vzdělávací středisko MP v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění.

 

Akreditace u MV ČR: PV/0000/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům územních samospráv průřezové informace zahrnující aktuální legislativní stav právních norem v oblasti obecní policie, spolupráce obecní policie s orgány obce, včetně přehledu souvisejících právních předpisů.

Program:

1. Zřizování, postavení a úkoly obecní policie

  • Vymezení a význam obecní policie jakožto orgánu obce, oprávnění obce zřizovat a zrušovat obecní policii, úkoly obecní policie v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádek.

2. Řízení obecní policie, organizace obecní policie, postavení zaměstnanců zařazených do obecní policie

  • Vymezení osob oprávněných řídit obecní policii, vztah zastupitelstva a rady obce k obecní policii, kategorie zaměstnanců zařazených do obecní policie, kvalifikační předpoklady zaměstnanců s důrazem na strážníka obecní policie.

3. Působnost obecní policie

  • Věcná působnost a místní působnost obecní policie.

4. Oprávnění a povinnosti strážníka obecní policie

  • Vymezení oprávnění a povinností strážníka obecní policie nejen dle zákona o obecní policii, ale i dle jiných právních předpisů.

5. Obecní policie a odpovědnost za škodu

  • Odpovědnost za škodu podle zákona o obecní policii a další škody související s činností obecní policie.

6. Působnost ministerstva vnitra v oblasti obecní policie a přestupky podle zákona o obecní policii

  • Věcná působnost a úkoly ministerstva vnitra v oblasti obecní policie, vymezení přestupků podle zákona o obecní policii.

7. Příslušnost obecní policie k projednávání přestupků

  • Projednávání přestupku příkazem na místě, podmínky pro uložení pokuty příkazem na místě, příslušnost obecní policie k projednávání přestupků, vymezení vybraných skutkových podstat přestupků projednávaných obecní policií.

8. Závěr, diskuze, odpovědi na dotazy.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).