registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pohřebnictví

Variabilní symbol: 1219040
Datum konání: 28.5.2019 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o. p. s., pobočka Olomouc
Mariánská 4, 779 00 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Lektor je vedoucí oddělení pohřebnictví na MMR ČR. Působí jako poradce pro pozůstalé, je zakládajícím členem neziskové organizace Tobit a autorem knihy pohřebnictví a celé řady odborných článků. Je zakladatelem pracovní skupiny pohřebnictví při Národním ústavu odborného vzdělávání, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník, sjednavatel pohřbení, administrátor pohřebiště a poradce pro pozůstalé.


 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků spravujících hřbitov problematiku aplikace zákona o pohřebnictví v praxi, vedení příslušných evidencí a dalších  otázek, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu státní správy na tomto úseku.

Program:

Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku

 Základní povinnosti obcí – provozovatelů pohřebišť ze zákona

 • služba ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce,
 • vymezení povinností, vymezení pravomoci k pohřebním službám,
 • provozování smutečních obřadních síní na pohřebištích

Užívání hrobových míst

 • skončení nájmu
 • řády pohřebišť, smlouvy o nájmu,

Ceny za užívání hrobových míst a za vyhrazené služby

 • jejich stanovení, regulace, hospodářská soutěž.

Evidence na pohřebištích

 • povinnosti, zdroje informací, způsob vedení
 • součinnost s pohřebními službami

 

Hrobová zařízení

Hrobová zařízení (hroby, hrobky, urnová místa)          

 • jejich zřizování, likvidace, znaky opuštěnosti

 

Ukládání lidských pozůstatků do  hrobů a hrobek, ukládání ostatků

 • půdní a hydrologické požadavky na zakládání hřbitovů
 • kopání hrobů, základní bezpečnostní a hygienické požadavky,
 • ukládání uren, vsypy, rozptyly
 • exhumace

Skončení nájmu a nakládání s opuštěným hrobovým zařízením

 • vyklizení míst od hrobového zařízení, veřejné výzvy, jiná řešení
 • podmínky vzniku opuštěnosti věci – hrobového zařízení

Ostatní

 • spoluužívání hrobových míst
 • smlouvy na užívání pohřebišť jinou obcí
 • poznatky z kontrol.

Diskuze, dotazy a odpovědi


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).