registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Daňový řád v praxi

Daně v souvislostech

Variabilní symbol: 0819082
Datum konání: 6.9.2019
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E Centrum - učebna E103, 1. patro VPRAVO
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Vlastimil Veselý
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-756/2013 AK/VE-462/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k problematice daňových exekucí. Dílčími cíli je předání informací k problematice procesních a věcných podmínek zahájení a nařízení daňové exekuce a úvod do problematiky místních poplatků a jejich správy dle daňového řádu.

Program:

Daňový řád – obecný úvod

  • základní zásady správy daní
  • správce daně a osoby zúčastněné na správě daní
  • lhůty
  • postupy při správě daní

Procesní a věcné podmínky zahájení a nařízení daňové exekuce
Daňová exekuce

  • obecná ustanovení o daňové exekuci postižením majetkových práv
  • daňová exekuce prodejem movitých věcí a daňová exekuce prodejem nemovitých věcí

Obecný úvod do problematiky místních poplatků a jejich správy podle daňového řádu


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).