registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Techniky komunikace s dětmi - úvod do problematiky

Variabilní symbol: 1019116
Datum konání: 14.11.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR: 2015/1124-PC/SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci znali základní terminologii týkající se komunikace s dětmi, seznámili se s vývojovou teorií responzivity, věděli, jaká specifika komunikace s dětmi přináší, znali konkrétní speciální techniky komunikace a v neposlední řadě znali principy úspěšné komunikace.
Program:

1. Vymezení základních pojmů

 • Komunikace,interakce, verbální a neverbální komunikace,
 • psychické potřeby dítěte,vývojová teorie responzivity,
 • specifika komunikace s dětmi z hlediska vývojového období dítěte,
 • komunikační bariéry.

2. Speciální techniky komunikace s dítětem

 • Arteterapeutické techniky – kresba dítěte,
 • práce s koláží,
 • technika "Kameny,"
 • technika "Teploměr," 
 • metafora kouzelného zvonku – práce s metaforou.
 • teoretické zakotvení,
 • účastníci vyzkouší vše zážitkovou formou.

3. Kazuistiky

 • Další techniky komunikace s dítětem a příklady z praxe,dotazy účastníků. 

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).