registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte

Variabilní symbol: 1019132
Datum konání: 13.12.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Lenka Šimková
  • Lektorka a konzultantka, jako sociální pracovnice působila více jak 20 let v oblasti sociálních služeb a také pracovala v manželské poradně či na krizovém telefonu.
  • Zkušenosti s prací na telefonu aktuálně využívá u klientů na Národní lince pro pomoc v závislostech.
  • Teoreticky vychází ze systematického přístupu, školí pomáhající profesionály v krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programech, rozvíjí mentoring pro sociální pracovníky.
  • Ráda lektoruje interaktivní programy, její odborné příspěvky je možné najít např. v internetovém magazínu Sociální revue.  
  • Motto: " Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde."
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0031-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz vychází z originální metodiky organizace Lumos a pracuje i s jejich výukovými materiály. Je vhodný především pro sociální pracovníky, kteří s IPOD začínají a chtějí získat základní porozumění pro práci s nastavováním cílů.

Cíle kurzu:
Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci získali základní teoretické znalosti o procesu individuálního plánování s dítětem, stejně jako praktické dovednosti v sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte.
Účastníci školení budou po absolvování tohoto semináře schopni samostatně zpracovat analýzu nenaplněných potřeb dítěte a rodičovských kompetencí a určit ochranné a rizikové faktory v situaci dítěte. Na základě znalostí a dovedností načerpaných během tohoto vzdělávacího programu budou účastníci připraveni dokončit proces podrobného vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a spolu s dítětem a jeho rodinou vytvořit individuální plán ochrany dítěte; získají základní přehled o tom, jakým způsobem IPOD formulovat.
 
Program:

I. blok - Představení lektorů, účastníků; očekávání od kurzu;pravidla kurzu. Představení dvou kazuistik z  práce OSPOD - část zpracovaná k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny. 

II. blok - Proces vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny; shrnutí jednotlivých fází vyhodnocování;Teoretické informace k analýze; rozdíl mezi popisem jednotlivých oblastí a analýzou; práce s formulacemi.

III. blok - Praktické cvičení - analýza k předloženým kazuistikám; teoretické informace k rizikovým a ochranným faktorům; praktické cvičení - formulace rizikových a ochranných faktorů k předloženým kazuistikám - práce ve skupinkách.

IV. blok - IPOD - teoretické informace k individuálnímu plánování, praktické ukázky příkladů; zapojování dítěte a rodiny do individuálního plánování

V. blok - Praktické cvičení - vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte k předloženým kazuistikám - práce ve skupinkách;přehodnocování plánu - teoretické informace a praktické příklady k přehodnocování.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).