registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)

Variabilní symbol: 0819094
Datum konání: 10.10.2019
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Alexandra Havlicová
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0292-SP/PC/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Pracovníci v sociálních službách jsou ohroženi syndromem vyhoření. V pomáhajících profesích, vykonávaných s vysokou profesionální poctivostí a angažovaností, používá člověk ve své pracovní činnosti také svou osobnost. Projevuje empatii, naslouchá, podporuje, poskytuje sociální pomoc v každodenním styku s klienty. Z "dobrých důvodů" sociální pracovník snadno překračuje hranice své profesní role a své možnosti. Vystavuje se větší zátěži, než kterou je schopen zvládnout, zvláště pokud nemá osvojeny návyky podporující psychickou odolnost a techniky psychohygieny. Posléze se u něj objevují změny v chování, celková únava, tendence omezit kontakt s klienty a další příznaky syndromu vyhoření. Kurz má seznámit pracovníky s fenoménem syndromu vyhoření - s jeho jednotlivými fázemi, s jeho podobami na fyzické, psychické, rozumové a sociální úrovni. Účastníci si rovněž vyplní inventář, který jim pomůže v sebeposouzení, zda se jich a jak vážně, tento fenomén týká. Dozví se, co dělat když již syndrom vyhoření u nich probíhá. Dále se kurz zabývá technikami psychhygieny, technikami "dobré praxe," jak se syndromu bránit, jak mu předcházet.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci dokázali definovat syndrom vyhoření, jeho fáze a typické příznaky. Účastníci dále získají informace o tom, jak postupovat, když se u nich objeví příznaky syndromu vyhoření. Rozšíři své znalosti o prevenci syndromu vyhoření, seznámí se s vybranými technikami duševní hygieny a konečně vyzkouší si relaxační techniku.

 

Program:

1. Úvodní modul - Představení lektora,představení účastníků, očekávání versus cíle kurzu
2. Stres a jeho působení na člověka

  • Co je to stres, průběh stresové reakce,stresory,symptomy stresu, druhy stresu,dvoufázový model psychické pohody.

3. Syndrom vyhoření

  • Pojem "burn-out",sebehodnocení pomocí inventáře,fáze syndromu vyhoření. Co lze dělat v jeho jednotlivých fázích. 
  • Roviny únavy: tělesná, emocionální, racionální, sociální; Faktory zvyšující pravděpodobnost syndromu vyhoření.

4. Techniky prevence syndromu vyhoření - zaměřené na tělo

  • Relaxační technika - výklad, mininácvik,bioenergetické cviky - ukázka, zdravá životospráva v základních bodech.

5. Techniky prevence syndromu vyhoření - zaměřené na emoce - Vybití negativních emocí,odpuštění a smíření - úvod
6. Techniky prevence syndromu vyhoření - zaměřené na myšlení - Pozitivní myšlení - princip a příklady technik;time-management - princip a příklady technik
7. Techniky prevence syndromu vyhoření - zaměřené na vztahy- Asertivita a kontramanipulace - princip a příklady technik
8. Závěr - otázky a diskuze, evaluace kurzu


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).