registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky

Variabilní symbol: 0819105
Datum konání: 1.11.2019 OBSAZENO
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0293-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Sociální pracovníci jsou vystaveni řadě zátěžových situací, které mohou z dlouhodobého hlediska narušovat jejich životní pohodu a také mít vliv na jejich zdravotní stav. Potkávají se s lidmi v těžkých životních situacích a musí se vyrovnávat s jejich bolestí a také s vlastní bezmocí, lítostí, případně pocity viny. Setkávají se také s lidmi, kteří jsou svou životní situací frustrovaní a svou zlobu si vylévají na sociálním pracovníkovi. Práce sociálních pracovníků je tak často o tišení negativních emocí klientů a pozitivní emoční podpoře, motivačním působení. Stejnou podporu však od klientů, ani pracovního či rodinného okolí,  nedostanou ve stejné míře zpátky. Následkem "rozdávání se" mohou být syndrom vyhoření, deprese či různé zdravotní potíže.

 

Cíle kurzu:

 Cílem tohoto vzdělávacího programu je uvedení sociálních pracovníků do problematiky psychosomatického uvažování o zdraví a nemoci, a posílit tak jejich uvědomění si vlivu psychického naladění na zdravotní stav a motivovat je k proaktivitě v oblasti prožívání. Účastníci tohoto školení získají nové informace o negativním myšlení, jeho příčinách a o technikách vypořádávání se s vybranými negativními emocemi. Dále získají vhled do problematiky životního optimismu a pozitivního myšlení, které se považují za proaktivní, naučené, nikoliv nám dané, vrozené. Seznámí se také orientačně se základními principy vybraných psychoterapeutických přístupů a některých metod alternativní medicíny

Program:

1. Úvodní modul

 • Představení lektora a účastníků,
 • očekávání a potřeby účastníků versus cíle kurzu. 

2. Vztah mysli, emocí a těla

 • Tzv. trojí mozek - vztah mysli a emocí, vztah emocí a těla; různé zdroje negativity u člověka. 
 • Psychohygienické, psychoterapeutické a alternativní přístupy k odstranění vnitřní disharmonie.

3. Myšlení: negativní a pozitivní

 • Naučený životní optimismus - metoda ABCDE;
 • typy a techniky pozitivního myšlení;
 • jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny;
 • odpuštění, využití odpuštění v alternativní medicíně.

4. Psychosomatika

 • Postavení psychosomatiky v rámci zdravotnictví a vědy;
 • bio-psycho-sociální souvislosti zdravotnických obtíží;
 • nemoci srdce;
 • problémy v oblasti zažívání;
 • rakovina;
 • pacienti bez diagnozy, duševní poruchy.

5. Nemoc jako symbol - MUDr. Rüdiger Dahlke, lékař a průkopník psychosomatické medicíny

 • Nemoc jako symbol;
 • skutečné příčiny nemocí;
 • hubnutí začíná v hlavě.

6. Vybrané alternativní techniky s možným vlivem na zdraví - popis a stručné vysvětlení

 • celostní medicína;
 • zdravá životospráva jako naslouchání svému tělu;
 • focusing;
 • etikoterapie;
 • Bachovy esence,
 • kineziologie,
 • reiki,
 • mandaly.

7. Závěrečný modul

 • vyhodnocení vzdělávání,
 • otázky a krátká diskuze,
 • evaluace.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).