registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu

Variabilní symbol: 1219079
Datum konání: 27.9.2019 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s. r. o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Lenka Průšová, PhD.

Působí jako speciální pedagog a metodik v Dětském domově v Solenicích, kde vykonává přímou práci s dětmi ohroženými sociálními patologiemi. Kromě toho vyučuje odborné předměty na VOŠ sociálně právní. Pracuje jako metodik případových konferencí v rámci projektu KIPR (MŠMT)

 

Akreditace u MPSV ČR: 2016/0029-PC/SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1780,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

V poslední době se setkáváme se situacemi v nichž je dítě v roli pachatele, či oběti trestného činu. Tento kurz se snaží zasadit tyto nestandardní situace do právního rámce a vykreslit jednotlivé fáze, ve kterých se dítě - ať už jako pachatel nebo jako oběť či svědek - ocitá.

Cíle kurzu:
Cílem školení je seznámit účastníky s psychosociálními důsledky pro dítě, pokud se stane obětí nebo pachatelem trestného činu. Zároveň respondenty seznámí s možnostmi preventivního působení v této oblasti.
Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby se účastníci orientovali v základech právního ukotvení problematiky; rozuměli termínu krize a znali jednotlivé fáze krize. Další cíle jsou zaměřeny na to, aby se účastníci seznámili s termínem viktimizace - posttraumatická stresová reakce; rozuměli v základních bodech tomu, co je oběť; rozuměli v základních bodech tomu, co je pachatel . Účastníci rovněž budou znát poruchy chování - na základní úrovni; budou se orientovat v problematice, která bezprostředně souvisí s trestnou činností dětí a znát její druhy; a v neposlední řadě porozumí principům kurately a pochopí, jaké jsou problémy prevence.
 
Program:

Úvodní modul

 • Představení lektora,cíle kurze, očekávání.

Modul 1: Právní rámec

 • Právní ukotvení problematiky. 

Modul 2: Co je to krize?

 • Krize (definice, stádia). 

Modul 3: Dítě jako oběť trestného činu

 • Viktimizace - posttraumatická stresová reakce,
 • oběť (sociálně-psychologický profil),
 • CAN.
 

Modul 4: Dítě jako pachatel trestného činu

 • Pachatel (sociálně-psychologický profil), 
 • poruchy chování, 
 • trestná činnost dětí a její druhy. 

Modul 5: Řešení

 • Kuratela, 
 • problémy prevence. 

Závěrečný modul

 • Shrnutí; dotazy; diskuze;evaluace kurzu.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).