registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Opatrovnictví – teorie versus praxe ve výkonu funkce veřejného opatrovnictví (úvodní seminář)

Variabilní symbol: 1519102
Datum konání: 15.10.2019
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Bc. Veronika Čtvrtlíková
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0707-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program seznamuje účastníky s tím, jaká je role veřejného opatrovníka, který byl do této funkce jmenován soudem. Jaké jsou kompetence a povinnosti veřejného opatrovníka. Účastník najde odpovědi na otázky jaká je hranice mezi výkonem funkce veřejného opatrovnictví a sociální prací. Bude seznámen s otázkou zasahování do života opatrovance versus ponechání autonomie osoby s omezenou svéprávností a získá přehled o aktuálních právních předpisech, které se vztahují k dané problematice, a po absolvování kurzu bude schopen tyto vědomosti aplikovat do své praxe na konkrétní případy s opatrovancem. Posluchač bude také seznámen s kritickými body ve výkonu funkce veřejného opatrovníka,  s otázkami se kterými se veřejní opatrovníci setkávají ve své každodenní praxe.

Cíle kurzu:

Účastníci kurzu získají ucelený přehled o problematice procesu omezování svéprávnosti, jmenování opatrovníka, samotném výkonu opatrovnické funkce a kvalitní orientaci v legislativních podmínkách opatrovnictví, dále získají přehled o praktických činnostech vyplývajících z výkonu opatrovnictví a komunikaci s opatrovancem.

Program:

1. Úvod
2. Základní terminologie

Duševní onemocnění

  • jednotlivé druhy zdravotních handicapů.   

Svéprávnost, právní jednání

  • důvody vedoucí k podnětům a návrhům na úpravu svéprávnosti, 
  • omezení ve svéprávnosti.

Soudní jednání

  • důkazní prostředky,
  • vyšetření poměrů posuzované osoby,
  • ustanovení soudního znalce z oboru psychiatrie k vypracování znaleckého posudku,
  • ustanovení právního zástupce pro toto řízení,
  • rozsudek.                           

3. Jmenování opatrovníka - právnická osoba, fyzická osoba
4. Povinnosti opatrovníka

  • Spolupráce opatrovníka s opatrovatelem,správa finančních prostředků a nemovitého majetku,zajištění finančních prostředků (/PID, sociální dávky + příspěvek na péči, atd.),uzavírání smluv o poskytování služeb (pečovatelské služby, podporované bydlení, CHKB, CHB, pracovní smlouvy, hospodaření s majetkem, smlouvy, dědická řízení, soudní jednání). 
  • Žaloby (manželství, volební právo, zaměstnanecký poměr apod.), zdravotní stav opatrovance, hospitalizace, podání žádosti do zařízení sociálních služeb, předkládání zpráv a vyúčtování z hospodaření za opatrovance soudu.

5. Závěr - závěrečné vyhodnocení, zpětné vazby


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).