registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vedení hodnotícího pohovoru

Variabilní symbol: 0819123
Datum konání: 29.11.2019
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Plzeň
Budilova 15, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
  • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
  • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
  • Organizátorka Assessment Centre. 
  • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
  • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MV ČR: AK/PV-722/2016 AK/VE-375/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je získat znalosti o způsobu přípravy, řízení průběhu a využití hodnotícího rozhovoru. Seznámit se s typickými problémy a konflikty při hodnotících rozhovorech a osvojit si jejich řešení. Naučit se efektivně vést hodnotící rozhovor.

Program:

Význam hodnocení, jeho cíle a přínosy (pro organizaci, pro hodnotitele, pro pracovníka)
Průběh hodnocení a průběh samotného rozhovoru - fáze
Jak se připravit na vedení hodnotícího rozhovoru – příprava podkladů
Jak efektivně vést hodnotící rozhovor (zásady vedení, chyby při vedení, dovednosti manažera, poskytování zpětné vazby, motivace…)
Nástrahy při provádění pohovoru, jak zvládat emoce při hodnotícím rozhovoru
Stanovení cílů – metoda SMART, odsouhlasení cíle a plánu rozvoje
Komunikace při neshodě – jak účinně při pohovoru překlenout rozdílné názory k oboustranné spokojenosti
Hodnocení a odměňování
Jak pracovat s výstupy hodnocení


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).