registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Praktický výkon finanční kontroly

Variabilní symbol: 1219098
Datum konání: 16.10.2019 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o. p. s., pobočka Olomouc
Mariánská 4, 779 00 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: Olga Sloupová
  • Od roku 2003 pracovala na Krajské úřadu Karlovarského kraje, odbor kontroly jako vedoucí oddělení přezkoumání hospodaření ÚSC.
  • Lektorskou činnost vykonává od roku 2006 dosud
  • Publikovala články v regionálních novinách a připravuje metodické materiály pro účastníky seminářů a metodiky pro účetní jednotky ÚSC. 
Akreditace u MV ČR: AK/PV-184/2018 AK/VE-105/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1780,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Zlepšování úrovně výkonu kontroly ve veřejné správě, zdokonalování kontrolních mechanizmů orgánů veřejné správy, prohloubení znalostí nutných k výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Výklad bude doplněn praktickými příklady. 

Program:

1. Vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelový výkon veřejné správy
2. Zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizik
3. Systém finanční kontroly v orgánu veřejné správy
4. Veřejnosprávní kontrola
5. Řídící kontrola
6. Interní audit
7. Vnitřní kontrolní systém
8. Vnitřní předpisy a směrnice
9. Dodržování zákonů a jiných právních předpisů
10. Pravidla výkonu kontroly na místě
11. Pověření ke kontrole, zahájení kontroly
12. Protokol o kontrole
13. Námitky a jejich vyřízení
14. Ukončení kontroly
15. Přestupky


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).