registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny

Variabilní symbol: 1219099
Datum konání: 31.10.2019
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o. p. s., pobočka Olomouc
Mariánská 4, 779 00 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, PhD.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: 2016/0291-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1780,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Sociální pracovníci jsou ohrožení stresem, zvláště pak syndromem vyhoření. V "pomáhajících profesích", vykonávaných s vysokou profesionální poctivostí a angažovaností, používá člověk ve své pracovní činnosti také svou osobnost. Projevuje empatii, naslouchá, podporuje, poskytuje sociální pomoc v každodenním styku s klienty. Z "dobrých" důvodů sociální pracovník snadno překračuje hranice své profesní role a své možnosti. Vystavuje se větší zátěži, než kterou je schopen zvládnout, zvláště pokud nemá osvojeny vhodné návyky posilující psychickou odolnost. Také se setkává se situacemi, kdy je vystaven slovním útokům, citovému vydírání, neoprávněné kritice a dalším manipulativním technikám, které ohrožují jeho psychickou pohodu. Vzdělávací program má seznámit sociální pracovníky s problematikou stresu a syndromu vyhoření. Získají informace, jak zvládat vybrané zátěžové situace a jak po zátěžové situaci obnovit svou duševní a fyzickou rovnováhu. Účastníci si rovněž vyplní dotazník, který jim pomůže v posouzení, zda se jich, a jak vážně, týká syndrom vyhoření. Dále se kurz zabývá technikami psychohygieny. Účastníci se rovněž dozví, jak si vybrat pro sebe ty správné techniky psychohygieny a techniky zvyšování psychické odolnosti.
Cíle kurzu:
Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci školení uměli popsat vybrané druhy stresu a dokázali definovat syndrom vyhoření, popsat jeho fáze a typické příznaky. Dílčím cílem je rozvinout u účastníků semináře vnímání souvislostí mezi stresem/životní pohodou a pracovním nasazením či celkovým životním stylem. Během školení se účastníci obeznámí s možnostmi, jak postupovat, když se objeví příznaky syndromu vyhoření. Získají informace, jak si nalézt pro sebe nejvhodnější techniky psychohygieny či techniky zvyšování psychické odolnosti. Během školení budou představeny vybrané techniky duševní hygieny a zvyšování psychické odolnosti.Účastníci si vyzkouší relaxační techniku.
 
Anotace:
Sociální pracovníci jsou ohrožení stresem, zvláště pak syndromem vyhoření. V "pomáhajících profesích", vykonávaných s vysokou profesionální poctivostí a angažovaností, používá člověk ve své pracovní činnosti také svou osobnost. Projevuje empatii, naslouchá, podporuje, poskytuje sociální pomoc v každodenním styku s klienty. Z "dobrých" důvodů sociální pracovník snadno překračuje hranice své profesní role a své možnosti. Vystavuje se větší zátěži, než kterou je schopen zvládnout, zvláště pokud nemá osvojeny vhodné návyky posilující psychickou odolnost. Také se setkává se situacemi, kdy je vystaven slovním útokům, citovému vydírání, neoprávněné kritice a dalším manipulativním technikám, které ohrožují jeho psychickou pohodu. Vzdělávací program má seznámit sociální pracovníky s problematikou stresu a syndromu vyhoření. Získají informace, jak zvládat vybrané zátěžové situace a jak po zátěžové situaci obnovit svou duševní a fyzickou rovnováhu. Účastníci si rovněž vyplní dotazník, který jim pomůže v posouzení, zda se jich, a jak vážně, týká syndrom vyhoření. Dále se kurz zabývá technikami psychohygieny. Účastníci se rovněž dozví, jak si vybrat pro sebe ty správné techniky psychohygieny a techniky zvyšování psychické odolnosti.
Program:

1. Úvod - Představení lektora a účastníků,stanovení cílů vzdělávacího programu,očekávání účastníků
2. Stres a jeho působení na člověka

  • Stresory, typy stresu, příznaky stresu.Psychická pohoda - lze ji docílit?

3. Relaxační techniky

  • Úvod do problematiky.
  • Mininácvik - tzv. čištění hlavy a technika „Přenesení se na hezké místo“.

4. Techniky zvládání stresu

  • Příklady vybraných technik "první pomoci" a následného zpracování na příkladech z praxe účastníků.

5. Syndrom vyhoření

  • Inventář syndromu vyhoření, fáze syndromu vyhoření, faktory zvyšující pravděpodobnost syndromu vyhoření.
  • Jak postupovat při syndromu vyhoření.

6. Techniky psychohygieny

  • Podle temperamentu, podle časové posloupnosti. 
  • Deset současných směrů v psychohygieně (zdravá životospráva, timemanagement, zdravé sebevědomí, pozitivní myšlení, bioenergetické cviky aj.)

7. Závěr kurzu - Diskuze účastníků,zodpovězení dotazů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).