registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky

Variabilní symbol: 0820007
Datum konání: 21.1.2020
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0706-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Absolvent kurzu získá informace o právní úpravě ochrany dětí a možnostech aplikace právní úpravy v působnosti jednotlivých subjektů, kterým přísluší ochrana dětí před syndromem CAN. Těmito subjekty jsou zdravotnická zařízení, školy, školská zařízení, orgány sociálně-právní ochrany, orgány činné v trestním řízení, opatrovnické soudy a nevládní organizace v této oblasti působící. Spolupráce všech subjektů, kterým příslušné zákony ukládají chránit děti je velmi významná a je třeba se stále učit, jak aplikovat právní předpisy, jak vhodně a účelně používat metody sociální práce za účelem předcházení syndromu CAN. Stěžejní činností v ochraně dětí před syndromem CAN je zejména  vyhledávání ohrožených dětí, plnění oznamovací povinnosi vůči OSPOD a orgánům činným v trestním řízení, vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, zpracování individuálního plánu ochrany dítěte, jehož součástí by měla být především sanace rodiny při použití metod sociální práce. Na sanaci rodiny se formou metod sociální práce a poradenství, budou podílet nejenom orgány sociálně-právní ochrany dětí, ale také pověřené osoby a poskytovatelé sociálních služeb, kteří se zaměřují ve své činnosti na tuto oblast podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zákona o sociálních službách.   

Program:

1. Úvod

 • představení lektora, účastníků;
 • očekávání versus cíle školení.

2. Právní blok

 • Právní ukotvení ochrany dětí před syndromem CAN, včetně mezinárodních dokumentů.

3. Kompetence jednotlivých subjektů

 • Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí,
 • zdravotnických zařízení,
 • škol,
 • školských zařízení,
 • orgánů činných v trestním řízení,
 • opatrovnických soudů a nevládních organizací;
 • jejich spolupráce.

4. Součinnost a aplikace právních předpisů, kazuistiky a případové studie, diskuse

 • Řešení kazuistik a případových studií, zaměřených na jednotlivé jevy a možnosti vhodné a účelné spolupráce.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).