registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky

Variabilní symbol: 1020018
Datum konání: 25.2.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0293-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

 Cílem tohoto vzdělávacího programu je uvedení sociálních pracovníků do problematiky psychosomatického uvažování o zdraví a nemoci, a posílit tak jejich uvědomění si vlivu psychického naladění na zdravotní stav a motivovat je k proaktivitě v oblasti prožívání. Účastníci tohoto školení získají nové informace o negativním myšlení, jeho příčinách a o technikách vypořádávání se s vybranými negativními emocemi. Dále získají vhled do problematiky životního optimismu a pozitivního myšlení, které se považují za proaktivní, naučené, nikoliv nám dané, vrozené. Seznámí se také orientačně se základními principy vybraných psychoterapeutických přístupů a některých metod alternativní medicíny

Program:

1. Úvodní modul

 • Představení lektora a účastníků,
 • očekávání a potřeby účastníků versus cíle kurzu. 

2. Vztah mysli, emocí a těla

 • Tzv. trojí mozek - vztah mysli a emocí, vztah emocí a těla; různé zdroje negativity u člověka. 
 • Psychohygienické, psychoterapeutické a alternativní přístupy k odstranění vnitřní disharmonie.

3. Myšlení: negativní a pozitivní

 • Naučený životní optimismus - metoda ABCDE;
 • typy a techniky pozitivního myšlení;
 • jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny;
 • odpuštění, využití odpuštění v alternativní medicíně.

4. Psychosomatika

 • Postavení psychosomatiky v rámci zdravotnictví a vědy;
 • bio-psycho-sociální souvislosti zdravotnických obtíží;
 • nemoci srdce;
 • problémy v oblasti zažívání;
 • rakovina;
 • pacienti bez diagnozy, duševní poruchy.

5. Nemoc jako symbol - MUDr. Rüdiger Dahlke, lékař a průkopník psychosomatické medicíny

 • Nemoc jako symbol;
 • skutečné příčiny nemocí;
 • hubnutí začíná v hlavě.

6. Vybrané alternativní techniky s možným vlivem na zdraví - popis a stručné vysvětlení

 • celostní medicína;
 • zdravá životospráva jako naslouchání svému tělu;
 • focusing;
 • etikoterapie;
 • Bachovy esence,
 • kineziologie,
 • reiki,
 • mandaly.

7. Závěrečný modul

 • vyhodnocení vzdělávání,
 • otázky a krátká diskuze,
 • evaluace.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).