registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě

Variabilní symbol: 0820019
Datum konání: 13.2.2020
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-89/2015 AK/VE-64/2015
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem semináře je umožnit účastníkům získat znalosti v oblasti účinné profesní komunikace s klienty, a to v emočně náročnějších situacích. Umožní jim seznámit se s tím, co nabízí asertivní komunikační styl pro praxi. Důraz bude kladen na rozbor a řešení situací vycházejících z praxe účastníků -  odmítnutí neoprávněného požadavku, vytknutí chyby a požádání o nápravu, empatické sdělení negativní zprávy, zvládnutí rozzlobeného klienta aj.

Dílčí cíle:

 • seznámit se s oblastmi a technikami asertivity;
 • získat povědomí o svých silných stránkách a rozvojových potřebách v oblasti asertivních dovedností;
 • naučit se, na řešení modelových situací vycházejících z praxe účastníků, adekvátní reakci v zátěžových situacích.
Program:

Osnova:

 • Asertivita a řízená empatie – základ profesní komunikace
 • Agresivita, pasivita a manipulace jako každodenní součást mezilidské komunikace – jak na ně reagovat a jak se jim vyhnout ve vlastním chování
 • Verbální a neverbální sdělování
 • Ovládnutí vlastních emocí a posílení sebevědomí
 • Klasické asertivní techniky
 • Test: Které techniky bych měl trénovat já a proč?
 • Asertivita  a typické situace pro její použití: odmítnutí neoprávněného požadavku, vytknutí chyby a požádání o nápravu, empatické sdělení negativní zprávy a zvládnutí rozzlobeného klienta
 • Řešení konkrétních situací vycházející z praxe účastníků

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).