registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria

Dojde ke změnám? Co se chystá? Jak vypočítat stávající příspěvky? Jak se dají v praxi využít?

Variabilní symbol: 1020015
Datum konání: 7.2.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0429-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Náklady na bydlení jsou pro mnohé velkým zatížením rodinného rozpočtu. Mnoho lidí, kteří bydlí samostatně, nezvládá svoji situaci spojenou s bydlením. V rámci státu je nákladovost bydlení vnímána jako velká riziková situace, kterou je nutné saturovat pomocí sociální práce a případně i pomocí sociálních dávek.
Sociální pracovník musí mít přehled o možnostech řešení takovéto tíživé situace. Pokud nejde situaci pomoci řešit jiným způsobem, je třeba mít přehled o jednotlivých sociálních dávkách.
Jednotlivé dávky mají svá kritéria a postupy při jejich přiznávání. Pracovník má být schopen zhodnotit situaci klienta a alespoň orientačně určit, zda by mohl klient u podání žádosti o přiznání dávky uspět. Pracovník nemá oprávnění dávku vypočítat, ale je vhodné znát všechny proměnné, které výpočet dávky ovlivňují.
Přednáška umožňuje účastníkovi zjistit, co vše a jak dávku ovlivňuje, jak složitá právní konstrukce vypadá v matematickém vyjádření. Účastník má možnost se naučit, jak dávku vypočítat bez potřebného programového vybavení.   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Cíle kurzu:

Účastník bude schopen rozlišit pojem příspěvek a doplatek na bydlení. Bude schopen identifikovat sociální situace, které jsou vhodné k řešení formou sociální dávky. Bude schopen zhodnotit podklady dokládané k žádostem a laickým způsobem svým klientům vysvětlit, co a jak a proč dokládají.
Účastník bude schopen zjistit dostatečné informace pro stanovení předběžného nároku na dávku a měl by být schopen odhadovat, o jakou výši dávky by mohl klient žádat. V souvislosti s odhadem dávky by měl být schopen s klientem plánovat úroveň a rozsah jeho bydlení.  

Program:

1. Úvod. Základ posuzování životního minima a příjmů

  • Představení lektorky a účastníků, očekávání, obavy, pravidla, průběh kurzu.
  • Složení rodiny a společně posuzovaných osob, rozhodné období, životní minimum rodiny, posuzované příjmy (rozdíly mezi SSP a HN).

2. Příspěvek na bydlení

  • Podklady, trvalý pobyt, podmínky vlastnictví, nájmu příp. družstevního podílu, náklady, zpětné žádosti, příjmy, posudková kritéria, výpočet normativních nákladů.

3. Doplatek na bydlení

  • Podklady, náklady, na které není přiznán příspěvek na bydlení, příjmy, posudková kritéria, výpočet, normativní náklady, metodika, rozloha a úměrnost bydlení a nákladů, vyloučená lokalita, opatření obce. 

4. Závěr

  • Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuze, dotazování.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).