registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vnitřní účetní směrnice

Variabilní symbol: 1520032
Datum konání: 17.3.2020
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Olga Sloupová
 • Od roku 2003 pracovala na Krajské úřadu Karlovarského kraje, odbor kontroly jako vedoucí oddělení přezkoumání hospodaření ÚSC.
 • Lektorskou činnost vykonává od roku 2006 dosud
 • Publikovala články v regionálních novinách a připravuje metodické materiály pro účastníky seminářů a metodiky pro účetní jednotky ÚSC. 
Akreditace u MV ČR: AK/VE-236/2016 AK/PV-424/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je nabídnout účastníkům aktuální informace k tématu vnitřní účetní směrnice. Vnitřní účetní směrnice představují neustále se měnící soubor pravidel zpracování účetnictví, zahrnující popis organizace, stanovení a vymezení podmínek, povinností, odpovědnosti a pravomocí jednotlivých pracovních činností. Dílčími cíli je vysvětlit cíl a funkce vnitřních norem, věcnou náplň a jejich konstrukci.

Program:

Cíl a funkce vnitřní norem

 • aplikace zákonných norem podle konkrétních podmínek organizace
 • výběr nejvhodnější varianty
 • rozdělení pravomocí a odpovědností
 • způsoby komunikace mezi oprávněnými místy

Věcná náplň vnitřních norem

 • definice platné legislativy
 • definice základních užívaných pojmů
 • stanovení metodiky a postupů, popis kroků
 • stanovení kompetencí, povinností a odpovědností,
 • termíny a způsoby aktualizace

Konstrukce vnitřních norem

 • formální podoba – příkaz, pokyn, oběžník, směrnice apod.
 • náležitosti vnitřních směrnic
 • pravidla používání
 • jednotící klíč
 • způsoby aktualizace

Přehled vnitřních norem

 • základní řídící akty
 • organizační směrnice
 • směrnice vztahující se ke způsobu vedení
 • prvotní evidence

Diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).