registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte

Variabilní symbol: 1020050
Datum konání: 3.11.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Lenka Šimková
  • Lektorka a konzultantka, jako sociální pracovnice působila více jak 20 let v oblasti sociálních služeb a také pracovala v manželské poradně či na krizovém telefonu.
  • Zkušenosti s prací na telefonu aktuálně využívá u klientů na Národní lince pro pomoc v závislostech.
  • Teoreticky vychází ze systematického přístupu, školí pomáhající profesionály v krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programech, rozvíjí mentoring pro sociální pracovníky.
  • Ráda lektoruje interaktivní programy, její odborné příspěvky je možné najít např. v internetovém magazínu Sociální revue.  
  • Motto: " Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde."
Lektor 2: Mgr. Markéta Klečková
Akreditace u MV ČR: AK/PV-474/2019 AK/VE-298/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci získali základní teoretické znalosti o procesu individuálního plánování s dítětem, stejně jako praktické dovednosti v sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte.
Účastníci školení budou po absolvování tohoto semináře schopni samostatně zpracovat analýzu nenaplněných potřeb dítěte a rodičovských kompetencí a určit ochranné a rizikové faktory v situaci dítěte. Na základě znalostí a dovedností načerpaných během tohoto vzdělávacího programu budou účastníci připraveni dokončit proces podrobného vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a spolu s dítětem a jeho rodinou vytvořit individuální plán ochrany dítěte; získají základní přehled o tom, jakým způsobem IPOD formulovat.
 

Program:

1. Úvod

  • Představení lektorů, účastníků; očekávání od kurzu; pravidla kurzu.
  • Představení dvou kazuistika z práce OSPOD - část zpracované k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny.

2. Proces vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, teoretické informace k analýze

• Proces vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny.
• Shrnutí jednotlivých fází vyhodnocování.
• Teoretické informace k analýze.
• Rozdíl mezi popisem jednotlivých oblastí a analýzou; práce s formulacemi.

3. Praktické cvičení a teoretické informace k rizikovým a ochranným faktorům

• Praktické cvičení - analýza k předloženým kazuistikám.
• Teoretické informace k rizikovým a ochranným faktorům.
•  Praktické cvičení - formulace rizikových a ochranných faktorů k předloženým kazuistikám - práce ve skupinkách.

4. IPOD - teoretické informace k individuálnímu plánování, cvičení

• IPOD - teoretické informace k individuálnímu plánování, praktické ukázky příkladů. Zapojování dítěte a rodiny do individuálního plánování.
• Praktické cvičení - vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte k předloženým kazuistikám - práce ve skupinkách.

5. Přehodnocování plánu - teoretické informace a praktické příklady k přehodnocování

6. Závěr

  • rekapitulace probrané látky
  • závěr - shrnutí, diskuse, ukončení kurzu

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).