registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)

Variabilní symbol: 1020068
Datum konání: 9.6.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jitka Měřínská

Probační úředník

Ve své praxi se věnuje sociální práci s klienty podmíněně propuštěnými z výkonu trestu, podmíněně odsouzenými, odsouzenými k trestu domácího vězení. Kromě toho pracuje s lidmi závislými na návykových látkách.

Akreditace u MPSV ČR: 2016/0631-PC/SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem programu je seznámit účastníky se specifiky partnerského násilí z pohledu pachatele.  Účastníci se seznámí se specifiky partnerského násilí a typickými rysy pachatele partnerského násilí. Naučí se orientovat se ve způsobech chování pachatele partnerského násilí a seznámí se s možnostmi práce s pachateli domácího násilí. Naučí se také, jak přistupovat ke zvládání rizikových událostí.

Program:

Úvodní modul - představení lektora, cíle kurzu, očekávání

Modul 1: Specifika partnerského násilí - Typické znaky partnerského násilí.

Modul 2: Osobnost pachatele partnerského násilí

  • Typologie osobnosti pachatele partnerského násilí. 

Modul 3: Abusivní způsoby chování pachatele partnerského násilí

  • Druhy partnerského násilí: fyzické násilí, sexuální zneužívání, zastrašování, emoční násilí. 
  • Metody pachatele: izolace oběti, využívání dětí, využívání mužských privilegií, ekonomické násilí, výhružky a nátlak. 

Modul 4: Intervence partnerského násilí

  • Zajištění bezpečí oběti. 
  • Motivace pachatelů ke změně. 
  • Vídeňský tréninkový program. 

Modul 5: Přístup ke zvládání rizikových událostí

  • Příprava na stresor, přímá konfrontace se stresovým podnětem. 
  • Zvládání hněvu, posilňující úspěch. 

Modul 6: Shrnutí

  • Psychologický rozbor abusivního chování. 
  • Společenské projevy domácího násilí a "ex-partner" stalkingu. 

Závěrečný modul - závěrečná diskuze; dotazy; evaluace kurzu


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).