registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Jak motivovat klienta ke změně

Variabilní symbol: 0320 203
Datum konání: 6.11.2020
Čas: 8:00 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Magistrát města Přerov
Smetanova 7, 75000 Přerov - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Rostislav Honus

Lektor se zabývá rozvojem a koučováním lidí, se zaměřením na otázky hodnot a smyslu v organizacích a v profesním životě, management, psychologii a sociologii organizací, systémy řízení lidských zdrojů a kulturu organizací, existenciální filozofií a psychologií.

Je spolutvůrcem projektů Benchmarkingová iniciativa 2005, Benchmarking sociálních služeb a Úřad s úsměvem.

Realizoval řadu personálních auditů a projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, implementaci systému řízení lidských zdrojů a zákaznickou orientaci.

Absolvoval sebezkušenostní logoterapeutický výcvik, výcvik integrativního koučování a program IIC pro supervizory.

Působí jako kouč a supervizor v sociálních službách. Je poradcem organizace Bílý kruh bezpečí a  autorizovaným poradcem pro pozůstalé. Zabývá se také muzikoterapií ve spojení s aktivní imaginací.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0137-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz se věnuje tématu změny, a proč je změnit se pro lidi tak těžké, i když je změna žádoucí. Zabývá se změnou zejména u klientů, ale dotkne se i tématu změny u samotných sociálních pracovnic a pracovníků. Mezi časté důvody, proč se lidé nechtějí nebo neumí změnit, jsou např. obava ze změny, špatná strategie, nevhodné načasování, nedostatek vytrvalosti, vyčerpanost sebeovládání či nevnímání problému. U každého důvodu budou probrány možnosti, jak je možné překonat bariéry změny. Speciální pozornost bude věnována i tzv. nemotivovaným či méně motivovaným klientům a možnostem, jak se pokusit v nich probudit motivaci ke změně (např. pomocí motivačního rozhovoru, přesvědčovací techniky, porozumění stádiím změny). Prostor bude věnován i kazuistikám účastníků a také otázkám limitů možnosti ovlivňování druhých lidí – někdy je nutné smířit se s tím, že je změna nemožná či je velmi limitovaná.

Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • rozumí důvodům, proč se lidem nedaří změnit se
 • umí pomoci klientům překonat typické bariéry změny
 • umí změnu správně načasovat, zná stádia změny
 • zná strategie vedoucí ke kýžené změně
 • ovládá základy vedení motivačního rozhovoru
 • rozumí důvodům pro nedostatek motivace a možnostem i limitům motivování těchto klientů
Program:

1. Úvod. Proč se lidé nechtějí nebo neumí změnit

 • Představení lektora a účastníků.
 • Proč se lidé nechtějí nebo neumí změnit např. obava ze změny, nedostatek schopnosti, nevhodná strategie, nevhodné časování, nedostatek vytrvalosti, "vyčerpanost" sebeovládání, rozdíl mezi změnou pracovníků a změnou klientů.

2. Jak pomoci klientům, kteří se chtějí změnit.

 • Výběr vhodné strategie změny, podpora v procesu změny, překonávání překážek, rozložení změny na malé úkoly.

3. Možnosti motivování klientů, kteří se nechtějí změnit

 • Limity a možnosti ovlivňování druhých lidí, efektivita motivačních rozhovorů, stádia změny, přesvědčování versus manipulace, odpovědnost pracovníka versus odpovědnost klienta.

4. Diskuse nad kazuistikami účastníků.

 • Skupinová diskuse nad případy z praxe - co se dařilo, co se nedařilo, co by se dařilo udělat jinak, hraní rolí.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).