registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

SPOD v právu a praxi: působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných

Variabilní symbol: 1520040
Datum konání: 2.4.2020 ZRUŠENO
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-31/2018 AK/VE-20/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky sociálních odborů ÚSC s působností orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných. Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností jako OSPOD ukládá z hlediska procesního zákon o sociálně-právní ochraně dětí a zákon o zvláštních řízeních soudních mnoho povinností, především v roli navrhovatele na zahájení soudního řízení, týkajícího se nezletilých dětí nebo opatrovníka. S tím souvisí potřebná znalost ustanovení zákonů a judikatury, ale také praktické zkušenosti v této oblasti.

Program:

1. Úvod, představení lektora, účastníků, očekávání versus cíle školení

 

 

2. Právní blok

 • Právní ukotvení ochrany dětí před syndromem CAN, včetně mezinárodních dokumentů
 • Specifické a nespecifické indikátory všech forem interpersonálního násilí na dětech a zanedbávání dokumentů:tělesné násilí, sexuální násilí, citové násilí, zanedbávání. 
 • Nejčastější formy násilí a zanedbávání, se kterými se setkávají orgány sociálně-právní ochrany dětí

3. Kompetence jednotlivých subjektů

 • Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí,
 • zdravotnických zařízení,
 • škol a školských zařízení,
 • orgánů činných v trestním řízení,
 • opatrovnických soudů a nevládních organizací,
 • jejich spolupráce, 

4. Opatření na ochranu dětí před syndromem CAN v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí

 • Vyhledávání ohrožených dětí, 
 • projednání s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dětí a s dětmi, 
 • uspořádání případové konference, 
 • zajištění okamžité pomoci dítěti, 
 • uložení výchovných opatření, 
 • podání návrhu soudu na přijetí vhodného opatření na ochranu dítěte, včetně umístění mimo rodinu. 

5. Součinnost a aplikace právních předpisů, kazuistiky a případové studie, diskuse

 • Řešení kazuistik a případových studií, změřených na jednotlivé jevy a možnosti vhodné a účelné spolupráce.

6. Závěr, diskuse, odpovědi na dotazy


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).