registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Problematika památkové péče v praxi

Variabilní symbol: 1520050
Datum konání: 24.4.2020
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Hana Talli Hlubučková
  • Grantový specialista, odborná lektorská činnost v oboru péče o kulturní dědictví, marketing a management památek.
  • 30 let praxe v péči o kulturní dědictví, koordinace stavebních obnov památek.
  • 2007 - Obnova a rozvoj venkova s ohledem na kulturní dědictví při České zemědělské univerzitě v Praze - diplomovaný kurz

Přednášky v rámci archeologických konferenci: 

  • Archeologie a nový památkový zákon
  • Uplatnění a aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxe
  • Zákon o státní památkové péči a předpisy související ve vztahu ke zdravotně znevýhodněným

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-145/2018 AK/VE-87/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je vyložit úředníkům územních samosprávných celků vykonávajících státní správu na úseku památkové péče a úředníkům obcí s pověřeným územním úřadem, které jsou majitelé kulturních památek, vazby zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a další předpisy v praxi, upozornit na úskalí při obnově kulturních památek, seznámit je s praktickými příklady, osvětlit problematiku památkové péče a archeologického dědictví a přispět ke zkvalitnění praktického výkonu veřejné správy na úseku památkové péče. 

Program:

1. Úvod do problematiky památkové péče, historie ochrany kulturního dědictví na území ČR a souvislosti navazující na současný zákon o památkové péči.
2. Zákon o památkové péči ve vztahu k majiteli kulturní památky, majitel památky versus památkáři § 9 a následující, pojmy péče, nepéče, příklady z praxe.
3. Obnova kulturní památky a její úskalí - § 14 odst. 1 zákona o památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
4. Mezioborová spolupráce při obnově kulturní památky a péči o kulturní dědictví - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a další předpisy, příklady z praxe.
5. Stručná charakteristika vztahu stavebního zákona a zákona o památkové péči.
6. Zákon o památkové péči a archiologické dědictví - základní pojmy, úvod do problematiky, výtěžnost archeologických výzkumů, archeologie ve vojenských újezdech, forenzní archeologie v souvislosti s péčí o vojenské a válečné hroby, příklady z praxe.
7. Památky pro každého, zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve znění pozdějších předpisů a problematika stavebních a dalších úprav kulturních památek vstříc zdravotně znevýhodněným.

Základní pojmy, úvod do problematiky, hrad ve Staré L'ubovni a zámek Svijany, hrad Rotštejn a další - příklady z dobré praxe.

Shrnutí, diskuse.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).