registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Aktuální otázky územního plánování - s důrazem na novelu stavebního zákona

Variabilní symbol: 1520077
Datum konání: 30.6.2020
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Veronika Doležalová
  • Lektorka se po celou dobu své profesní kariéry věnuje stavebnímu právu, a to na pozicích odvolacího orgánu stavebních úřadů (10 let, 7 let jako vedoucí oddělení), asistentky předsedy senátu Nejvyššího správního soudu (4 roky), právnička úřadu územního plánování (6 let) a konečně jako právnička kanceláře architekta města Brna.
  • Je členkou poradní skupiny pro tvorbu nového stavebního zákona.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-18/2018 AK/VE-13/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je seznámit účastníky s problematickými okruhy témat v oboru územního plánování, zejména s ohledem na novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb.

Program:

1. Závazná stanoviska úřadu územního plánování se zaměřením na problematické otázky (rozsah, podoba, odůvodnění).
2. Přechodná ustanovení novely stavebního zákona.
3. Zkrácené procesy u změn územního plánu.
4. Územní studie - shrnutí jejich možností a problémů, jak lépe využívat územní studii v praxi.
5. Prvky regulačního plánu v územním plánu.
6. Praktické příklady soudních přezkumů územních plánů a jejich změn.
7. Příklad úspěšného odůvodnění problematické změny územního plánu (ilostrováno na konkrétním příkladu).
8. Náhrady za změny v území - problematické otázky, judikatura.
9. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).