registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Včasná detekce rizikového chování žáků

Variabilní symbol: 1520079
Datum konání: 4.3.2020
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Milena Mikulková
  • Sociální pedagog, poradce, mediátorka, koučka, lektorka se specializací na edukaci rodičů v řešení rozvodové a (po)rozvodové situace.
  • Autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče! Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
  • Autorka židličkové metody.
  • Autorka tří metodik z projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci (Akademický ústav Karviná)
Akreditace u MŠMT: Č.j.:MSMT-33843/2019-2-1164
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Učitel je první , který si může všimnout změn v chování či vývoji žáka. Tím, že je s ním denně v kontaktu, tím, že má možnost sledovat kontinuálně jeho vývoj a všimnout si změn. Tím, že je s ním denně tváří v tvář.  Má-li k dispozici patřičnou vnímavost, dovednosti a nástroje, může včas zachytit signály, které mohou upozorňovat na problémy dítěte jak ve školním prostředí, tak v jeho rodině. Je-li vybaven odvahou, vnímavostí, zájmem, znalostmi a dovednostmi, může pomoci předejít závažným formám rizikového chování na úrovni jednotlivce, i na úrovni třídy – skupiny. Nezřídka může odhalit i závadové prostředí rodiny, či chování rodičů a podpořit účinnou pomoc. V situaci v rodině může být učitel cennou součástí interdisciplinárního týmu, který hledá efektivní zdroje zlepšení situace dítěte. Rodina a škola jsou dvě základní prostředí, které  formují dítě a stojí za to vytvářet společně podmínky pro jeho zdravý vývoj. 

Cíle kurzu:

  Účastník
- prohloubí vnímavost vůči změnám v chování, ve výkonu či postojích dítěte
- získá základní orientaci v mechanismech zvládání zátěže dítětem v různých věkových obdobích dítěte
- bude mít přehled  v obranných mechanismech při nadměrné zátěži
- zvědomí si různé projevy žáka v počátečních stádiích rizikového chování
- bude schopen vnímat kontext a souvislosti signálů rizikového chování či ohrožení žáka
- získá náhled na svoji roli prvotního činitele v prevenci či řešení obtížných situací
- naučí se včas a odpovídající formou zasáhnout a řešit výskyt rizikového chování žáků
 

 

Program:

1. Teoretická východiska

• Potřeby jednotlivce, třídy
• Optimální fungování žáka a rodiny
• Přechod žáků z 1. stupně na 2 stupeň a specifické situace ve vývoji jedince a vývoji skupiny
- změna v organizaci výuky
- akcent na samostatnost žáků 2. Stupně
- vývojová specifika puberty v kontextu potřeb (potřeba akceptace vrstevníky, potřeba vyhledávání vzrušení, potřeba převahy R. Dreikurs)
- vývojová stádia skupiny a specifická role učitele
• Školní úspěšnost
• Přesah vlivu rodinného zázemí do školního prostředí
• Dynamika vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky a mezi rodinou a školou
• Osobnost pedagoga, styl vedení a nastavení pravidel soužití
      

2. Důvody, průběh a cíle včasné detekce

• Cíle nesprávného chování
• Rizikové chování – oblasti, dopady v kontextu skupinové dynamiky
• Formy počátečních signálů dysfunkčních scénářů
• Kontext včasné detekce:
          - žák a třída
          - žák a učitel
          - žák a učivo
          - žák a rodina
          - žák a volný čas
 

3. Metody, nástroje a techniky včasné detekce rizikového chování

• Mapování situace ve třídě, tendencím, norem – metody, techniky
• Mapování vztahů ve třídě – sociometrie   
• Pozorování
• Rozhovor
• FACH – funkční analýza chování
• Aktivity
• Dokumentace zjištění
 

4. Další postup po zachycení signálů rizikového chování

• Komunikace s žákem, s vyučujícími, s rodiči
• Práce s jednotlivcem, se třídou
• Následná péče a práce s žáky 2. stupně
      - třídnické hodiny
      - preventivní programy
      - intervenční programy
      - interní školní odborná péče
      - externí odborná péče
• Metodická doporučení MŠMT a jejich aplikace ve školní praxi
• Interdisciplinární spolupráce – setkání okolo dítěte
 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).