registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základy teorie citové vazby v praxi

Variabilní symbol: 0820065
Datum konání: 10.9.2020
Čas: 08:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0635-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je zaměřen na seznámení se základními pojmy teorie citového pouta, vývoj citového pouta a faktory, které jej ovlivňují. Dále se účastníci seznámí s následky nepřiznivého vývoje, poruchami citového pouta a jejich jednotlivými typy a projevy. Naučí se základní rozpoznání dominantního typu vztahové vazby mezi dítětem a pěstounem na základě projevů v chování. V praktické části budou účastníci seznámeni s možnostmi poradenské a terapeutické práce zaměřené na posilování citové vazby mezi pečovatelem a dítětem. Zároveň budou účastníci informováni o limitech a rizicích tohoto terapeutického přístupu, zejména s důrazem na omezení role sociálního pracovníka. Pro praktickou ilustraci jsou využívány poznatky z praxe lektora, diskuse nad případy účastníků, příklady terapeutických intervencí.

Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s teorií citové vazby (attachmentu), naučí se chápat základní význam citové vazby pro rozvoj dítěte a rozlišovat základní typy a základní poruchy attachmentu. Seznámí se s vlivem poruch attachmentu na dítě. Naučí se zvolit správný přístup k dítěti s poruchou attachmentu, seznámí se se základními příklady výchovných situací v rodině, naučí se řešit základní modelové výchovné situace.   

Program:

1. Úvod

  • Představení lektora, kurzu a jeho cílů, představení účastníků, očekávání účastníků a jejich zkušenosti.

2. Teorie citové vazby

  • Vysvětlení pojmu, význam citové vazby pro rozvoj dítěte.
  • Typy attachmentu a jejich projevy a poruchy. 

3. Vliv poruch attachmentu na rozvoj dítěte.

  • Oblasti problémového fungování, vnitřní pracovní model dítěte, Harlowovy experimenty.

4. Uvědomění si významu citové vazby

  • Zážitkové cvičení.

5. Přístup k dítěti s poruchou attachmentu

  • Bezpečná základna, intersubjektivita, emoční vyladění, hravost empatie, zvědavost přijetí.

6. Výchovné situace v rodině

  • Nácvik modelových výchovných situací.

7. Závěr

  • Rekapitulace, otázky a odpovědi, diskuse.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).