registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do problematiky práce s romskou rodinou a její specifika

Variabilní symbol: 0820070
Datum konání: 21.5.2020
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Dvorana_Karlovy Vary
Chebská 44, 360 06 Karlovy Vary - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: A2019/0575-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz je určen všem, kteří pracují s romským etnikem, zejména s romskými rodinami a dětmi. .Účastníci se seznámí se s historickým rámcem vývoje romských tradic a současně získají přehled romských specifik a umožní účastníkům posílit zejména komunikační dovednosti s touto cílovou skupinou

Cíle kurzu:

Posílení znalostí a dovedností sociálních pracovníků v oblasti komunikace a sociální práce s romskou rodinou.
Účastníci se seznámí s historickým rámcem vývoje romských tradic. Účastníci se lépe orientují v hodnotovém systému Romů a jejich hlavních odlišnostech od majoritní společnosti. Předkládané kazuistiky budou inspirací pro řešení hlavních aktuálních problémových oblastí romské rodiny, s nimiž se pracovníci setkávají ve své praxi. Seminář nabídne konkrétní postupy efektivní komunikace s touto cílovou skupinou.
 

Program:

1. Úvod - zahájení, představení, korekce očekávání účastníků
2. Historický kontext, kultura a jazyk Romů

 • Romská řemesla
 • Kastovní systém
 • Romové - poutníci
 • Romové za první republiky
 • Romové za 2. světové války
 • Romové po 2. světové válce
 • Romové po roce 1989

3. Hodnoty Romů a majority, jejich vliv na vzájemné soužití

 • Svaz Cikánů-Romů
 • Sjezd Romů 1971
 • Dělení romských skupin v ČR
 • Odlišnosti v hodnotách majority a Rómů
 • Romská rodina a výchova dětí
 • Problematické oblasti - vzdělávání, zaměstnání, dluhy, lichva

4. Efektivní komunikace při sociální práci s romskou rodinou

 • Komunikační styl Romů
 • Úskalí komunikace s Rómy
 • Kazuistiky

5. Závěr - shrnutí, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).