registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky

Variabilní symbol: 0820071
Datum konání: 22.5.2020
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
 • Od roku 1995 se intenzivně zabývá problematikou pohledávek.
 • V roce 1995 založil sdružení k řešení pohledávek CATANIA. Od roku 1999 je výkonným ředitelem ve společnosti CATANIA.CZ s.r.o. a od roku 2008 výkonným ředitelem a odborným poradcem ve firmě CATANIA GROUP s.r.o.
 • Od roku 2006 do roku 2009 byl členem předsednictva Okresní Hospodářské komory v Tachově a člen finančního výboru při Radě města Tachova, vykonával poradenskou činnost při prodeji a správě pohledávek pro městské úřady a magistráty.
 • Je spoluautorem software pro správu pohledávek - EVOLIO SP a navazují program NEMESIS. 
 • Věnuje se publikační a metodické činnosti.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-335/2014 AK/VE-130/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k tomu, jak daňový řád ovlivňuje místní poplatky. Ve správní činnosti se jedná zejména o stanovení výše poplatku a vyměření platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, náležitosti těchto rozhodnutí, lhůty pro jejich vydání, včetně lhůt pro placení nebo vymáhání poplatků, způsoby doručování písemností správce poplatku a využívání opravných a dozorčích prostředků.

Program:

Vážení partneři,

S ohledem na poslední vývoj v nákaze Covid_19 si Vás dovolujeme informovat o opětovném zahájení činnosti školící agentury Vzdělávací centrum pro veřejnou správu od 18.5.2020 organizováním:

 • Otevřených kurzů
 • Zakázkových kurzů

Aktuální situace s vládními opatřeními se posunula tak, že od pondělí 18.5.2020 je možné se shromažďovat do počtu 100 osob, proto první kurzy plánujeme připravit na úterý 19.5.2020 v Plzni i v Karlových Varech na obvyklých místech (E_centrum a hotel Dvorana).

Pro podpoření naší činnosti jsme přijali taková vnitřní opatření, abychom naplnili i další vládní nařízení:

 • Maximální počet účastníků 15 v místnosti
 • Rozestupy 1,5m
 • Zajištěná desinfekce na ruce, jednorázové roušky a rukavice
 • Štít pro lektora
 • Standardní  balené občerstvení

 

Aktuální záležitosti v oblasti místních poplatků

 

 • (např. vyměření za daný rok, následky nesprávného postupu při doručování).
   

Výklad novely daňového řádu účinné od 1.1.2014 (s upozorněním na souvislosti s novým občanským zákoníkem).
Výklad změn zákona o místních poplatcích (zejména u poplatku za KO a postupu při využití § 12 ZMP).
Jednotlivé fáze postupu správce poplatku v poplatkovém řízení :

 • činnost správce poplatku před zahájením poplatkového řízení,
 • průběh řízení,
 • stanovení výše poplatkové povinnosti (formou platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu),
 • posečkání se zaplacením, přeplatek, odpis daňového nedoplatku,
 • náprava vadných rozhodnutí.

Formou otázek a odpovědí - nejčastější závady obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích.
Součástí semináře je materiál k novele daňového řádu.
Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).