registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky

Variabilní symbol: 0820071
Datum konání: 22.5.2020
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Vlastimil Veselý
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-335/2014 AK/VE-130/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k tomu, jak daňový řád ovlivňuje místní poplatky. Ve správní činnosti se jedná zejména o stanovení výše poplatku a vyměření platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, náležitosti těchto rozhodnutí, lhůty pro jejich vydání, včetně lhůt pro placení nebo vymáhání poplatků, způsoby doručování písemností správce poplatku a využívání opravných a dozorčích prostředků.

Program:

Aktuální záležitosti v oblasti místních poplatků

  • (např. vyměření za daný rok, následky nesprávného postupu při doručování).
     

Výklad novely daňového řádu účinné od 1.1.2014 (s upozorněním na souvislosti s novým občanským zákoníkem).
Výklad změn zákona o místních poplatcích (zejména u poplatku za KO a postupu při využití § 12 ZMP).
Jednotlivé fáze postupu správce poplatku v poplatkovém řízení :

  • činnost správce poplatku před zahájením poplatkového řízení,
  • průběh řízení,
  • stanovení výše poplatkové povinnosti (formou platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu),
  • posečkání se zaplacením, přeplatek, odpis daňového nedoplatku,
  • náprava vadných rozhodnutí.

Formou otázek a odpovědí - nejčastější závady obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích.
Součástí semináře je materiál k novele daňového řádu.
Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).