registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Výkon státního odborného dozoru a státní správy v přenesené působnosti dopravními úřady na úseku silniční dopravy

Variabilní symbol: 1220031
Datum konání: 8.10.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s. r. o.
Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jana Nádvorníková

Od roku 2009 působí na Ministerstvu dopravy, odbor veřejné dopravy a od roku 2015 ve funkci vedoucí oddělení státní správy.

Od roku 2010 vykonává přednáškovou činnost orientovanou na úředníky krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na téma linková osobní doprava, taxislužba a veřejné služby v přepravě cestujících. Lektorskou činnost vykonává  pro Institut pro veřejnou správu Praha a státní příspěvkové organizace.

 

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-131/2018 AK/VE-77/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je seznámit účastníky s právní úpravou provozování linkové osobní dopravy a taxislužby, právní úpravou státního odborného dozoru a vedení správních řízení v této oblasti a praktickým uplatňováním dané právní úpravy.

Program:

1. Struktura zákona o silniční dopravě a definice základních pojmů s přihlédnutím k osobní dopravě.
2. Postavení, funkce a příslušnost dopravních úřadů v oblasti linkové osobní dopravy, městské autobusové dopravy a taxislužby.
3. Koncese k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
4. Právní úprava provozování linkové osobní dopravy - povinnosti dopravce ve veřejné linkové dopravě, licenční řízení, schvalování jízdních řádů, zastávky a zařízení pro zveřejnění jízdního řádu, provozování dopravy v nestandardních situacích - naléhové z
5. Právní taxislužby - definování taxisllužby a tzv. sdílené ekonomiky, povinnosti dopravců v rámci jednotlivých segmentů taxislužby - "klaická" taxislužba, "smluvní" taxislužby, oprávnění řidiče taxislužby.
6. Kontroly v rámci státního odborného dozoru, kontrolní řád.
7. Řízení o přestupcích, ukládání sankcí, přestupkový zákon.
8. Dotazy a diskuse k problematice.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).