registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Náhradní výchova (úvod do problematiky)

Variabilní symbol: 0820064
Datum konání: 2.10.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Dvorana_Karlovy Vary
Chebská 44, 360 06 Karlovy Vary - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
  • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
  • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
  • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
  • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: 2016/0710-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci věděli jak aplikovat příslušné právní předpisy do praxe, aby si osvojili znalosti o nových skutečnostech a aktuálních novinkách v judikatuře, týkajících se náhradní výchovy. V neposlední řadě pak účastníci získají praktické zkušenosti (kontakt s lektorem, který v oblasti náhradní výchovy působí převážnou většinu svého profesního života).


 

Program:

1. Právní rámec náhradní výchovy a obsah

  • Svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounská péče, pěstounské péče na přechodnou dobu,  poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje - osvojení, pobyt a péče o děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,  ústavní a ochranné výchovy. 

2. Rozdíly a důvody

  • Zásadní rozdíly v jednotlivých formách náhradní výchovy a důvody pro zvolení určité formy. 

3. Srovnání jednotlivých forem (legislativní pohled)

  • Právní úpravy v občanském zákoníku u každého institutu. 

4. Role orgánů SPOD

  • Role orgánů sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany a při realizaci forem náhradní výchovy v současnosti a podle nové právní úpravy v novém občanském zákoníku.

5. Otázky a odpovědi
6. Diskuse
7. Zhodnocení semináře, vyplnění dotazníků


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).