registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Stres v práci pracovníka v sociálních službách včetně úvodu do technik psychohygieny

Variabilní symbol: 0320 213
Datum konání: 25.9.2020
Čas: 8:30 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Sokolov - Odbor sociálních věcí
Karla Hynka Máchy 1275, 35601 Sokolov - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MPSV ČR: A2019/1430-PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Pracovníci v sociálních službách jsou při kontaktu s klientem vystaveni zvýšené hladině stresu a jsou ohroženi syndromem vyhoření. K syndromu vyhoření dochází nejčastěji v důsledku dlouhodobého stresu a chybějících mechanismů při zvládání zátěže. Účastníci kurzu se seznámí se souborem preventivních opatření a zásad, které napomáhají udržet si duševní a tělesné zdraví - psychohygienou. V rámci semináře budou nastíněny konkrétní techniky duševní hygieny, budou rozebrány nejčastější faktory podílející se na vzniku syndromu vyhoření. Pozornost přitom bude věnována třem rovinám syndromu vyhoření - fyzické, rozumové a emocionální.

 

Cíle kurzu:

Absolvent kurzu bude schopen rozlišit hranici, kdy už dlouhodobá zátěž negativně ovlivňuje jeho psychické i fyzické zdraví. Bude znát faktory, které situaci zhoršují. Uvědomí si nutnost tuto situaci řešit. Bude znát možnosti, jak postupovat při regeneraci a obnově sil. Seznámí se základními oblastmi psychohygieny a vybranými dílčími technikami z oblasti psychohygieny. Vyzkouší si relaxační techniku.                                                                                                                                                                    

 

Program:

1. Úvod

 • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.

2. Stres a jeho působení na člověka

 • stresory,
 • typy stresu,
 • jak být v psychické pohodě,

3. Relaxační techniky - teorie, ukázky

 • ukázka tzv. čištění hlavy a techniky "přenesení se na hezké místo",
 • ukázka progresivní relaxace,

4. Syndrom vyhoření

 1. Inventář syndromu vyhoření, roviny syndromu vyhoření (tělesná, emocionální, rozumová, sociální).
 2. Fáze syndromu vyhoření (nadšení, stagnace, frustrace, apatie, vyhoření).
 3. Faktory zvyšující pravděpodobnost syndromu vyhoření.

5. Techniky prevence syndromu vyhoření

 • podle temperamentu (vybití, relaxace, odreagování, transformace),
 • podle časové posloupnosti (preventivní, 1. pomoc, následné),
 • deset současných směrů v prevenci syndromu vyhoření (zdravá životospráva, timemanagement, zdravé sebevědomí, pozitivní myšlení, asertivity, relaxační techniky, imaginace-vizualizace, focusing, bioenergetické cviky, supervize).

6. Závěr

 • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).