registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Aplikace Czech POINT

Variabilní symbol: 1220055
Datum konání: 1.9.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Oblastní unie neslyšících
Jungmannova 25, 779 00 Olomouc - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ida Kárná, MPA
Akreditace u MV ČR: AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1820,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině znalosti k aplikaci Czech POINT a jeho funkcionalitám.

Program:

1. Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy

• Základní rozdělení aplikace Czech POINT a co je nutné pro přístup, pojem lokální
• Administrátor, potřebné certifikáty
• Legislativní ukotvení, související právní předpisy
• Hlavní funkcionality prováděné v rámci kontaktního místa veřejné správy
• Podrobný rozbor jednotlivých funkcionalit
• Autorizovaná konverze dokumentů
• Správní poplatky jednotlivých agend, osvobození od poplatku
 

2. CzechPOINT@Office, CzechPOINT@home

• Vysvětlení použití systému CzechPOINT@Office, možnost přístupu
• Funkcionality, jejich využití i pro příspěvkové organizace školy, školky atd.
• Agendy základních registrů v CzechPOINT@Office
• Autorizovaná konverze z moci úřední
 

3. Agendy Základních registrů

  • Vysvětlení všech funkcionalit k základním registrům
  • Správní poplatky jednotlivých agend, osvobození od poplatku
  • podmínky použití konkrétní podací agendy

4. Agendy ISDS

• Zřízení DS, platná legislativa, správní poplatky
• Formuláře žádosti
• Žadatel – potřebné doklady, zpracování odeslané žádosti
 

5. Závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).