registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy

Variabilní symbol: 1020106
Datum konání: 1.12.2020 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie - archivnictví a pomocné vědy historické. Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuje se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. 

Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem kurzu je představit archivy jako organizace, které jsou součástí veřejné správy a kromě své primární činnosti archivování, které je definováno jako obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní, je zaměřit se zejména na významnou metodickou funkci archivů v souvislosti s výkonem předarchivní péče, spisové služby.

 

Program:

1. Úvod do problematiky.

  1. Archivní legislativa - vývoj, MV ČR, síť veřejných archivů - metodická pomoc i kontrolní orgán, archivy, knihovny a muzea

2. Podrobný rozbor.

  • Základní pojmy, Archiválie, Rozdělení původců, Využívání archiválií, Výběr archiválií ve skartačním a mimo skartačním řízení, Evidence archiválií, Digitální archiválie, Ochrana archiválií, Nahlížení do archiválií

3. Soustava archivů a výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby

  • Působnost MV ČR, Národní archiv, Státní oblastní archivy, Další správní úřady na úseku archivnictví a spisové služby, Specializované archivy, Bezpečnostní archivy, Archivy územních, samosprávných celků, Soukromé archivy, Akreditace archivů

4. Archivy a spisová služba.

  • Metodická pomoc při výkonu spisové služby, Spisová rozluka, Kontrola výkonu spisové služby, Správní delikty

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).